Nowa strona 1

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGOPODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

 

zig-zag.prv.pl

 

Godzinki
O Męce Pańskiej


JUTRZNIA                   PRYMA                     TERCJA


  
SEKSTA                      NONA                  NIESZPORY

 KOMPLETA


OFIAROWANIE GODZINEK


MODLITWA DO CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

 

Godzina Męki Pańskiej

 

Na Jutrznię


Zacznijcie usta nasze chwalić Pańskie rany, Pomnij duszo, jak Jezus był ukatowany.
Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją męką, I wybaw nas potężną w wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu , Ojcu i Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, od wieków przedwiecznie, Niech Bóg w Trójcy Jedyny chwalon będzie wiecznie.


Hymn


Witaj Jezu w Ogrójcu,
W modłach krwią spocony,
Przez Anioła wzmocniony,
Przez ucznia zdradzony.
Od wrogów Krwi Twej chciwych,
Jak zbójca pojmany,
W dom Annasza wiedziony,
Zbity , skrępowany,
Uczniowie odstępują,
Bojaźń ich zwycięża,
Piotr się trzykroć zapiera,
Mówiąc : nie znam Męża.
Fałszywe świadki na śmierć
Pana oskarżają,
Niewinnego Baranka
Na ofiarę dają.


P. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.
W. Teraz i na wieki .
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


MODLITWA


Módlmy się:
Jezu najdobrotliwszy ! Któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników podjął mękę i śmierć krzyżową, nie dopuść, błagamy, aby rany i Krew Twoja miały być na potępienie duszom naszym, dla wielkości grzechów naszych, ale z nieskończonych zasług Twoich, najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz nam darować choć jedną kropelkę Najdroższej Krwi Twojej, by dusze nasze zbawione były. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków.
W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym,
W. Amen.


Na Prymę


Wspomóż niewinny Jezu , krwawą Twoją męką , I wybaw nas potężną w wiecznej toni ręką
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu Ojcu i Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, od wieków przedwiecznie, Niech Bóg w Trójcy Jedyny chwalon będzie wiecznie.


Hymn


Witaj Jezu cierpliwy,
Rano prowadzony,
Do Piłata przed sądem
Zbójców swych stawiony.
Piłat w Jezusie winy
Żadnej nie znajduje,
Do Heroda Go rychło
Odwieść rozkazuje.
Herod ciekawy cudów,
Boga pyta hardo,
Jezus milczy, Herod Go
Odprawia z pogardą.
W białą szyderczą szatę
Przyobleczonego,
Odsyła Piłatowi
Baranka cichego.


P. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
W. Teraz i na wieki .
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


MODLITWA


Módlmy się:Jezu najdobrotliwszy ! Któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników podjął mękę i śmierć krzyżową, nie dopuść, błagamy, aby rany i Krew Twoja miały być na potępienie duszom naszym, dla wielkości grzechów naszych, ale z nieskończonych zasług Twoich, najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz nam darować choć jedną kropelkę Najdroższej Krwi Twojej, by dusze nasze zbawione były. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków.
W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym,
W. Amen.


Na Tercję


Wspomóż niewinny Jezu, krwawą Twoją męką, I wybaw nas potężną w wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu , Ojcu i Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, od wieków przedwiecznie, Niech Bóg w Trójcy Jedyny chwalon będzie wiecznie.


Hymn


Witaj Jezu niewinny,
Oprawcom wydany,
Do słupa przywiązany,
Nago biczowany.
Jako z krynicy żywej,
Tak z świętego ciała,
Krew Twa święta przez mnogie
Rany wyciekała.
A ubranemu w szkarłat
Na śmiechy ludowe,
Trzcinę za berło dają,
Cierniem wieńczą głowę.
Na wzgardę klęczą przed Nim,
Spluwać nań się ważą.
Biją w twarz zawiązaną,
Prorokować każą.

P. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.
W. Teraz i na wieki .
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


MODLITWA


Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy ! Któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników podjął mękę i śmierć krzyżową, nie dopuść, błagamy, aby rany i Krew Twoja miały być na potępienie duszom naszym, dla wielkości grzechów naszych, ale z nieskończonych zasług Twoich, najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz nam darować choć jedną kropelkę Najdroższej Krwi Twojej, by dusze nasze zbawione były. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków.
W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym,
W. Amen.


Na Sekstę


Wspomóż niewinny Jezu, krwawą Twoją męką, I wybaw nas potężną w wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu , Ojcu i Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, od wieków przedwiecznie, Niech Bóg w Trójcy Jedyny chwalon będzie wiecznie.


Hymn


Witaj Jezu , przed sądem
Piłata stawiony,
I wyrokiem niesłusznym
Na śmierć potępiony.
Piłat żadnej przyczyny
Śmierci nie znajduje,
Obmył ręce , a wyrok
Śmierci podpisuje.
Wychodzi Jezus z miasta,
Krzyżem obciążony,
Na twarz w drodze po trzykroć
Upada zemdlony.
Od własnego narodu,
Męczon, zelżon, zbity,
Przywiedzion jest na miejsce,
Gdzie ma być zabity.

P. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.
W. Teraz i na wieki .
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


MODLITWA


Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy ! Któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników podjął mękę i śmierć krzyżową, nie dopuść, błagamy, aby rany i Krew Twoja miały być na potępienie duszom naszym, dla wielkości grzechów naszych, ale z nieskończonych zasług Twoich, najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz nam darować choć jedną kropelkę Najdroższej Krwi Twojej, by dusze nasze zbawione były. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków.
W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym,
W. Amen.


Na Nonę


Wspomóż niewinny Jezu, krwawą Twoją męką, I wybaw nas potężną w wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu , Ojcu i Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, od wieków przedwiecznie, Niech Bóg w Trójcy Jedyny chwalon będzie wiecznie.


Hymn


Witaj Jezu do krzyża
Gwoźdźmi przykowany,
Sromotnie podwyższony,
Z łotry porównany.
Ręce i nogi Święte
Srogie ostrza bodły,
A Pan za swych zabójców
Czyni Ojcu modły.
Łotrowi skruszonemu,
Niebo obiecuje,
Uczniowi swą zemdloną
Matkę zostawuje.
Gdy w śmierci ofiarował,
Pan modlitwę swoją,
Pragnął, a zabójcy octem
I żółcią Go poją.
Zatem Pan po spełnionej
Przenajświętszej Męce,
Oddał Swojego Ducha
W Boga Ojca ręce.

P. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.
W. Teraz i na wieki .
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


MODLITWA


Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy ! Któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników podjął mękę i śmierć krzyżową, nie dopuść, błagamy, aby rany i Krew Twoja miały być na potępienie duszom naszym, dla wielkości grzechów naszych, ale z nieskończonych zasług Twoich, najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz nam darować choć jedną kropelkę Najdroższej Krwi Twojej, by dusze nasze zbawione były. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków.
W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym,
W. Amen.


Nieszpory


Wspomóż niewinny Jezu , krwawą Twoją męką, I wybaw nas potężną w wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu , Ojcu i Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, od wieków przedwiecznie, Niech Bóg w Trójcy Jedyny chwalon będzie wiecznie.


Hymn


Witaj ,ofiarny Jezu,
Wiszący przed zgrają,
Jeszcze z boku świętego
Krew Twą wytaczają,
Człowiek bez winy żadnej,
Bóg który nas stworzył,
Umarł za grzechy nasze,
By nam raj otworzył.
Nikodem ciało z krzyża,
Z Józefem składają,
Matce najboleśniejszej
Ze czcią oddawają.
Która łzami Go myjąc,
Z przyjaciółmi swymi,
Opatruje nabożnie
Maściami wonnymi.

P. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.
W. Teraz i na wieki .
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


MODLITWA


Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy ! Któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników podjął mękę i śmierć krzyżową, nie dopuść, błagamy, aby rany i Krew Twoja miały być na potępienie duszom naszym, dla wielkości grzechów naszych, ale z nieskończonych zasług Twoich, najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz nam darować choć jedną kropelkę Najdroższej Krwi Twojej, by dusze nasze zbawione były. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków.
W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym,
W. Amen.


Na Kompletę


Weź nas w Swą łaskę Jezu , Boże nasz i Panie, Wstrzymaj za grzechy nasze , słuszne Twe karanie.
Wspomóż niewinny Jezu , krwawą Twoją męką, I wybaw nas potężną w wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu Ojcu i Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, od wieków przedwiecznie, Niech Bóg w Trójcy Jedyny chwalon będzie wiecznie.


Hymn


Witaj Jezu przez Matkę
Smutną opłakany,
I ze łzami sług wiernych
W grobie pochowany.
Po śmierci Pana , trwogę
Nieprzyjaciel czuje,
Grób , by Zbawca nie powstał,
Próżno pieczętuje.
Pełnią się Boską mocą,
Boskie tajemnice,
Pan śmierć pokonał,
Ziścił święte obietnice.
Daj nam Jezu niech śmierć Twa
I Twe Zmartwychwstanie,
Wiekuistym żywotem
I dla nas się stanie.


P. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.
W. Teraz i na wieki .
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


MODLITWA


Módlmy się:  Jezu najdobrotliwszy ! Któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników podjął mękę i śmierć krzyżową, nie dopuść, błagamy, aby rany i Krew Twoja miały być na potępienie duszom naszym, dla wielkości grzechów naszych, ale z nieskończonych zasług Twoich, najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz nam darować choć jedną kropelkę Najdroższej Krwi Twojej, by dusze nasze zbawione były. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków.
W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym,
W. Amen.


Ofiarowanie Godzinek


Z pokłonem prosim Jezu, przyjmij te godziny,
Na cześć srogiej Twej męki, a zgładź nasze winy.
Jezu , przez śmierć okrutną, i przez rany ciężkie,
Proszę przyjm nas do nieba, przez ręce anielskie.
Daj , byśmy Ciebie sercem , zawsze miłowali,
I po śmierci na wieki , w niebie wychwalali.

P. O Jezu, Zbawicielu świata umęczony,
W. Bądź teraz i na zawsze od nas pochwalony.
P. Panie , wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.Módlmy się:  Jezu Chryste, Panie nasz, Baranku Boży, niewinna za grzechy nasze ofiaro, który przez nieograniczoną ku ludziom miłość, poniosłeś mękę okrutną i haniebną na krzyżu śmierć ; Jezu Najsłodszy, którego Ciało święte ze czcią pogrzebane, do trzeciego dnia w grobie spoczywało, racz sprawić łaską Twoją, abyśmy dla świata obumarłszy, Tobie jednemu zawsze się poświęcili i Twoich przykazań z gorliwością strzegli. Który żyjesz i królujesz Bóg przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.

Któryś za nas , cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Któryś za nas , cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Któryś za nas , cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


Modlitwa Do Chrystusa
Ukrzyżowanego


Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu;
upadam na kolana przed obliczem Twoim
i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam,
abyś wszczepił w moje serce najżywsze
uczucia wiary, nadziei i miłości,
oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy
i silną wolę poprawy.