Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem 
całego życia chrześcijańskiego, bramą życia
w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni
od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży,
stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy
wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania

                                  Katechizm Kościoła Katolickiego 1213

 

 •  Sakrament chrztu udzielany jest w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godz. 11:15.
   
 • Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej przedstawiając akt urodzenia z USC oraz dane personalne chrzestnych.
   
 • Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy:
  - wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,
  - którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego łącznie z bierzmowaniem,
  - którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim),
  - którzy przedłożą zaświadczenie swojego proboszcza jeśli mieszkają poza terenem naszej parafii.

   
 • Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w Nauce Przedchrzcielnej, która odbywa się w kaplicy Miłosierdzia Bożego w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu o godz. 16:30.
   
 • Msze święte w intencji rocznych dzieci są odprawiane w drugą niedzielę miesiąca o godz. 10:00.

  Ulotka Chrzest

WARTO PRZECZYTAĆ:

Zachęcamy do przeczytania tekstu autorstwa ks. Mariana Biskupa: "CZY MOŻNA ODMÓWIĆ UDZIELENIA CHRZTU ŚWIĘTEGO?"

Pliki do pobrania

Bierzmowanie

Sakrament Pokuty i Pojednania

Małżeństwo

Namaszczenie chorych

Kapłaństwo

Sakramentalia - Pogrzeb