Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.


Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

  • Ks. Zbigniew Żukiewicz - proboszcz
  • Ks. Piotr Mazurkiewicz - wikariusz