Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: od 8.00 do 8.30; od 16.00 do 17.00.

Nieczynna: w środę i sobotę.

Sprawy pogrzebowe załatwiane są także poza godzinami pracy kancelarii.
W kancelarii i w poczekalni może przebywać tylko po jednej osobie.

Pilne sprawy kancelaryjne będą załatwiane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
Numer telefonu: 77 461 42 88