Kancelaria w czasie wakacji

Zmiany czasowe w funkcjonowaniu kancelarii parafialnej.

W okresie wakacyjno-urlopowym /27.06-29.08/ kancelaria parafialna czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 19.00 do 19.30.

 

* Pilne sprawy kancelaryjne i sprawy pogrzebu będą załatwiane poza godzinanmi urzędowania po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Numer telefonu: 77 461 42 88.

Czas Wakacji

DROGIE DZIECI, MŁODZIEŻY I SZANOWNI PARAFIANIE!!!!

I kto by pomyślał??? A jednak, czas płynie. I oto po wytężonej pracy, nastaje zasłużony czas odpoczynku. Byliście dzielni, bo pokazaliście siłę ducha kiedy stawialiście czoła wielu trudom. Nie zawsze było łatwo. Nie brakowało chwil zwątpienia. Zwyciężyliście!!!! Z głębi serc życzymy Wam, aby nadchodzące wakacje były przepełnione ciepłem, pokojem i radością. Niech nie zabraknie wspaniałych przygód. Wypoczywajcie w promykach letniego słońca i nabierajcie siły.  
Życzymy wszystkim Parafianom i Gościom pięknego i dobrego wypoczynku. Niech Pan Bóg błogosławi.

Wasi duszpasterze

 

Warto przypomnieć dekalog wakacyjny, nie tylko dla dzieci i młodzieży, którego przestrzegając będziemy mieli szczęśliwy i piękny czas odpoczynku od codzienności.

 1. Pożegnaj się z rodzicami i z bliskimi, ale nie z Panem Bogiem.
 2. Nie zapomnij plecaka, a w nim książeczki do nabożeństwa i różańca.
 3. Zabierz dobre buty, abyś na wakacjach znalazł drogę do kościoła.
 4. Rozmawiaj nie tylko z ludźmi, ale i z Panem Bogiem – pamiętaj o modlitwie!
 5. Kieruj się w drodze kompasem i przykazaniami, a nigdy nie zbłądzisz.
 6. Możesz mieć pusty żołądek, ale nigdy puste serce - przystępuj do Komunii Świętej!
 7. Nałóż ciemne okulary, ale nie zasłaniaj sobie Pana Boga.
 8. Nie śmieć na postojach ani we własnej duszy.
 9. Nie rzucaj na drodze kamieniami, lecz uśmiechem.
 10. Po wakacjach wróć zdrowy, lepszy i zgłoś się znowu na katechizację; oraz na systematyczne spotykanie się z Panem Bogiem we Mszy Świętej.

          

Nowy Gość Niedzielny

Co w najnowszym "Gościu Niedzielnym"?

♦️ "Święte wątpliwości - Marcin JAKIMOWICZ sprawdza, czy katolik może mieć wątpliwości w wierze.
♦️ "Szczera rozmowa z papieżem" - Jacek DZIEDZINA rozmawia z prof. Myrosławem Marynowyczem, który spotkał się z papieżem i powiedział mu, jak Ukraińcy reagują na jego postawę.
♦️ "Nastolatki jak maliny" - Franciszek KUCHARCZAK bada fenomen rybnickiej wspólnoty WJM Young, gdzie spotyka się 70 młodych zakochanych w Chrystusie.
♦️ "Szedłem wprost do piekła" - Marcin JAKIMOWICZ słucha opowieści Pawła Piątka, który został uzdrowiony z raka i żółtaczki.
♦️ "Blokada domniemana" - Maciej LEGUTKO wyjaśnia, jakie znaczenie mają nowe sankcje, nałożone na Rosję przez UE.
♦️ "Krecia robota" - Jacek DZIEDZINA wyjaśnia, kim są agenci wpływu.
♦️ "Wielkie zwycięstwo pro-life" - Jarosław DUDAŁA omawia nowe orzeczenie Sądu Najwyższego USA w sprawie aborcji.
♦️ "Książka, której miało nie być" - ks. Adam PAWLASZCZYK opowiada o Zofii Kossak, która w czasie II wojny światowej ratowała Żydów, a dziś niektóre środowiska nazywają ją katolicką antysemitką.
♦️ "Kraina zielonej łagodności" - Szymon Babuchowski i Roman Koszowski kosztują smaków Kociewia.

 

 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9)

Wszechmogący Boże, przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, przepełnieni ufnością w Twoje nieskończone Miłosierdzie, zwracamy się do Ciebie o ratunek w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina.

Dziś, kiedy oczy całego świata zwrócone są na ten kraj, wierzymy, że jako nasz Ojciec i Opiekun nie dopuścisz do tragedii. Błagamy Cię, Panie, wejrzyj na przywódców narodów, aby zrozumieli wagę zagrożeń, jakie mogą przynieść ze sobą złe decyzje. Udziel im łaski mądrości, spokoju i unikania grzechu. Przemień serca rządzących i daj im łaskę posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Napełnij ich pragnieniem pokoju i poszanowaniem dla Dekalogu oraz ludzkiego życia. Panie, miej w opiece tych wszystkich, którzy boleśnie odczuli konsekwencje działań na Ukrainie. Wesprzyj rodziny poległych, wlej pocieszenie w serca wdów i sierot, a zmarłych racz przyjąć do Twojego Królestwa. Okaż swą miłość najbardziej bezbronnym, którzy cierpią strach i prześladowanie. Racz wysłuchać, Panie, swoich wiernych i zachowaj nas od tragedii wojny. Z całego serca polecamy się Twojej opiece.

Boże Ojcze, prosimy o łaskę zrozumienia Twojej Woli, a także gotowość do pracy i ofiary na rzecz pokoju na świecie. Ponad sto lat temu wybuchła I wojna światowa, wraz z kolejną wojną i zbrodniami komunistycznymi zginęły miliony niewinnych istnień. Prosimy Cię, aby przywódcy świata wyciągnęli właściwe wnioski z historii i nie dopuścili do powtórzenia tragedii, w której najbardziej cierpią niewinni.

Najlitościwszy Ojcze, przez wzgląd na Twoje nieskończone Miłosierdzie racz wysłuchać naszych modlitw i obdarzyć świat pokojem. Nie dopuść, Panie, do wybuchu wojny i rozlewu krwi. Oddajemy się Tobie w opiekę z całą ufnością!

 

modlitwa ufności do Najświętszej Maryi Panny

Najświętsza Maryjo Panno, w czasach naznaczonych konfliktami, skrajnym rozdźwiękiem między sprawiedliwością a pochwałą wyzysku, pragnieniem pokoju a przerażającą łatwością do prowokowania przemocy, przychodzimy do Ciebie z zawstydzeniem jako Twoje dzieci, wyznając, że jako ludzie wciąż nie wyciągamy wniosków z nie tak niedawnej historii naszego kontynentu i nieszczęść rozgrywającej się na całej Ziemi.

Jakby mało nam było globalnego wyniszczenia, jakby niewystarczająco wiele było ofiar destrukcyjnego pędu za potęgą, jakby życie i śmierć niewinnych dzieci, kobiet i mężczyzn, ich zniszczone marzenia i codzienność, nie miały już żadnego znaczenia.

W obliczu zagrożenia kolejnym konfliktem, nie tak daleko od naszych granic, przychodzimy przed Twoje oblicze, prosząc wstawiennictwo w intencji o nawrócenia dla nas wszystkich – Kościołów, polityków, zwykłych ludzi, aby prymat nadziei, jutrzenki nowego Życia, która zajaśniała nad nami dzięki Ewangelii o Jezusie Chrystusie, przeszyła nasze serca i umysły tak skutecznie, abyśmy mogli żyć w odpowiedzialności i sprawiedliwości obok innych, wraz z innymi i dla innych.

Miej w opiece naród ukraiński, Europę, naszą Ojczyznę i cały świat. Wszelką naszą troskę na Ciebie składamy i prosimy: Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami!

Informacje na temat wolnych intencji Mszy Świętych

ZAMÓWIONE MSZE ŚW. ZA ŻYWYCH I ZMARŁYCH SĄ WYRAZEM NASZEJ WIARY ORAZ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO, A TAKŻE UCZYNKIEM MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY. 

INTENCJE ZAMAWIAĆ MOŻNA OSOBIŚCIE W KANCELARII PARAFIALNEJ, TELEFONICZNIE W GODZINACH JEJ URZĘDOWANIA ORAZ ZA POMOCĄ INTERNETU. WYSTARCZY WYSŁAĆ E-MAIL NA ADRES strzelcekrzyz@opole.opoka.org.pl W TYTULE WPISUJĄC SŁOWO "INTENCJA", A W TREŚCI INTENCJĘ, W JAKIEJ MA BYĆ SPRAWOWANA MSZA ŚW., PROPONOWANY TERMIN ORAZ KONTAKT. TERMIN TEJ MSZY ŚW. POTWIERDZIMY W MAILU ZWROTNYM.

Zapraszamy do rezerwacji intencji w najbliższych dostępnych terminach: Zobacz kiedy 

* Zastrzegamy sobie prawo do odwołania rezerwacji w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemu (w przypadku problemu leżącego po stronie dostawcy usługi), o czym poinformujemy w e-mailu podanym w czasie rezerwacji! Osoba dokonując rezerwacji przyjmuje do wiadomości, że takie odwołanie może nastąpić.

Zaleca się w okresie pandemii przyjmować Komunię Św. na rękę, ale nie odmawia się tym, którzy chcą przyjąć Ją do ust. Ze względów sanitarnych ten sam szafarz nie powinien udzielać Komunii Św. w obydwu formach i w związku z tym w naszym kościele zarówno w niedziele, święta jak i w dni powszednie Komunii Św. do ust udziela się po bokach prezbiterium, natomiast na rękę udziela się na środku kościoła przed ołtarzem głównym. Prosimy Parafian, aby Ci, którzy chcą przyjąć Komunię Św. na rękę podchodzili środkiem nawy głównej, a Ci, którzy chcą przyjąć do ust, aby podchodzili po stronach naw bocznych kościoła.

Warto dodać, że przyjmowanie Komunii Św. na rękę nie jest bezpieczniejsze dla samej osoby Ją przyjmującej, ale dla wszystkich, którzy komunikują po niej. A zatem można na własną odpowiedzialność przyjąć Komunię św. na rękę u szafarza, który udziela Komunii do ust, podczas gdy praktyka odwrotna tj. przyjęcie do ust u szafarza, który udziela na rękę jest niewskazane ze względu na innych

Z tego też względu w przypadku, gdyby był tylko jeden szafarz udzielający Komunię w pierwszej kolejności powinny przystąpić osoby przyjmujące na rękę, a dopiero po nich - do ust.
 

JAK PRAWIDŁOWO PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ NA RĘKĘ?

W komunikacie z 331. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 9 marca 2005 r. czytamy:


„Biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym jednogłośnie przyjęli, że w Polsce Komunii św. udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi, gestem wyciągniętej dłoni, o Komunię św. na rękę, należy mu Jej w taki sposób udzielić”.

Jak zatem przyjmować Komunię  Świętą na rękę?

 • Najważniejszym warunkiem godnego przyjęcia Jezusa Eucharystycznego jest stan łaski uświęcającej.
 • Ważne jest, aby nie zapominać o realnej obecności Jezusa Chrystusa pod postacią chleba.
 • Oprócz tego należy zachować elementy zewnętrznej postawy:
  • Do Komunii Świętej przystępujemy procesyjnie, zachowując odstępy.
  • Komunię świętą na rękę przyjmuje się w pozycji stojącej.
  • Przed przyjęciem Komunii Świętej (gdy osoba przed nami już ją przyjmuje) przyklękamy na jedno kolano lub robimy głęboki skłon głową.
  • Na chwilę ściągamy lub odchylamy maseczkę, odsłaniając usta.
  • Istotne jest właściwe ułożenie rąk – lewa dłoń, podtrzymywana przez prawą, powinna być płasko wyciągnięta (kapłan składa wówczas Ciało Chrystusa na lewej dłoni, a wierny prawą wkłada Ciało Chrystusa do ust).
  • Nie sięgamy sami po Ciało Chrystusa; czekamy aż kapłan położy Je nam na dłoni.
  • Obie dłonie należy wyciągnąć na wysokości klatki piersiowej/ramion, aby kapłan mógł je bez problemu dostrzec.
  • Podczas udzielania Komunii Św. kapłan ukazuje wiernemu Ciało Chrystusa, mówiąc: „Ciało Chrystusa”. Przystępujący do Komunii odpowiada: „Amen i dopiero potem spożywa Ciało Pańskie.
  • Przed spożyciem Komunii nie należy Jej całowaćNie przyjmujemy Komunii z dłoni ustami!
  • Komunię Św. trzeba koniecznie włożyć do ust przy kapłanie – nie można odchodzić z Komunią Świętą na ręce. Ewentualnie można zrobić krok w bok i przyjąć Komunię stojąc obok kapłana, aby ten widział, że wierny przyjmuje Komunię Św. (chodzi o uniknięcie profanacji).
  • Po przyjęciu komunii zawsze należy zobaczyć czy na naszej dłoni nie zostały jeszcze jakieś okruchy, cząstki Komunii Św. Jeżeli tak, to należy je również spożyć.
  • Wracamy do ławki, aby podziękować Panu Bogu, za niepojęty dar Komunii.


Zachęcamy do obejrzenia filmiku