Zgodnie z zaleceniami Komisji Wychowania Katolickiego KEP, przygotowanie kandydatów do bierzmowania powinno trwać 3 lata. Przygotowanie kandydatów należy zatem rozpocząć w 6 klasie szkoły podstawowej. W Diecezji Opolskiej sakramentu bierzmowania udziela się wiernym uczęszczającym do ósmej klasy szkoły podstawowej. Informujemy, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzone będzie w cyklu trzyletnim w klasie 6, 7 i 8 szkoły podstawowej. 

Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży

Przygotowanie rozpoczyna się w 6 klasie szkoły podstawowej i trwa 3 lata.

* Przypominamy, że we wrześniu rozpoczął się nowy cykl przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. 

26 września upłynął termin w jakim należało dostarczyć zgłoszenie chęci przygotowania do sakramentu Bierzmowania  oraz "rozliczenie" poprzedniego roku
 

W poniedziałek 20 czerwca o godz. 19.00 w kościele, ostatnie, przedwakacyjne spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z 1 i 2 roku formacji, kolejne spotkanie we wrześniu. Prosimy przynieść dzienniczki kandydata
 

Spotkanie kandydatów do bierzmowania i próba /kl. 8 szkoła podstawowa i kl. 1 szkoła ponadpodstawowa/  w piątek 27 maja o godz. 19.00

Spotkanie kandydatów do bierzmowania /kl. 8 szkoła podstawowa i kl. 1 szkoła ponadpodstawowa/ i ich rodziców odbędzie się we wtorek 10 maja o godz. 18.45

Spotkania kandydatów w marcu 2022 
12 marca o godz. 19.00 w ramach rekolekcji wielkopostnych - spotkanie i nauka dla wszystkich kandydatów do bierzmowania.

Spotkania kandydatów w lutym 2022 (salki katechetyczne)

21 lutego - godz. 17.00 - I rok przygotowań /całość/ 
               
          - godz. 17.00 - III rok przygotowań /dla dziewczyn/ *
                                                             w gazetce wkradł się błąd
                         - godz. 18.45 - II rok przygotowań /dla chłopców/ 
                          
- godz. 18.45 - III rok przygotowań /dla chłopców/ 

22 lutego - godz. 17.00 - II rok przygotowań /dla dziewczyn/
               
          - godz. 19.00 - IV rok przygotowań /całość/

 

Spotkania kandydatów w styczniu 2022 (w kościele)

Forma tegorocznej Kolędy - nabożeństwo w kościele /wspólna Eucharystia, kolędowanie i modlitwia w intencji rodzin/. Takie nabożeństwa zostaną odprawione w dni powszednie o godz. 18:00, dla poszczególnych ulic i bloków wyznaczonych na dany dzień. Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania ZAPRASZAMY na te spotkania kolędowe /wg. swojego adresu zamieszkania/ Prosimy przynieść ze sobą dzienniczek.

 

Spotkania kandydatów w listopadzie 2021 (salki katechetyczne)

8 listopada - godz. 17.00 - I rok przygotowań /całość/ 
8 listopada - godz. 18.45 - II rok przygotowań /całość/

9 listopada - godz. 18.45 - III rok przygotowań /dla chłopców/ 
10 listopada - godz. 18.45 - III rok przygotowań /dla dziewczyn/
12 listopada - godz. 19.00 - IV rok przygotowań /całość/

Gdzie sprawdzić rok przygotowania?
Powinien on być wpisany w dzienniczku kandydata na pierwszej stronie:

 

Spotkania kandydatów we wrześniu 2021:

- dla klas 6 którzy pragną rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania (1 rok formacji) zarówno dla uczniów jak i dla rodziców w piątek 17 września 2021 o 18.45Na spotkaniu należy pobrać zgłoszenie kandydata przygotowywującego się do bierzmowania. Obecność jednego z rodziców obowiązkowa. - dla klas 1 Szkoły Ponadpodstawowej (które zakończyły czas formacji) w poniedziałek, 20 września o 18.30. Oczywiście bezpośrednie przygotowanie mogą podjąć te osoby, które "rozliczyły się" z całego okresu przygotowania

- dla klas 7 i 8 (2 i 3 rok formacji) w piątek, 24 września o 18.45. Oczywiście kontynuować przygotowanie mogą te osoby, które "rozliczyły się" z poprzedniego roku...

Bierzmowanie dla obecnych uczniów 1 klas szkoły średniej (którego nie było na wiosnę tego roku) zostaje przeniesione na przeszły rok.

10 września 2021 (piątek) o godz. 18.45 odbyło się spotkanie organizacyjne dla wszystkich kandydatów do bierzmowania

Przypominamy!
Termin udzielenia sakramentu bierzmowania zostaje podany kandydatom oraz ich rodzicom po decyzji ks. biskupa naszej diecezji.

Osoby dorosłe, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania, a pragną go przyjąć proszone są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej.

Sakrament bierzmowania mogą otrzymać osoby wierzące i praktykujące, przystępujące systematycznie do sakramentów świętych (spowiedź, komunia święta), uczestniczące w katechezie szkolnej, pragnące głosić Ewangelię poprzez świadectwo swojego życia (w słowie i czynie).

Tradycyjnie bierzmowanie jest okazją wyboru świętego patrona, którego imię od teraz kandydat będzie nosił.

Świadek bierzmowania powinien być osobą wierzącą i praktykującą (bierzmowany!). Najlepiej gdyby był to rodzic chrzestny kandydata, rodzic bierzmowanego lub osoba bliska z rodziny lub przyjaciół.

Odpowiedzialność rodziców za przygotowanie 

Drodzy kandydaci do bierzmowania! Szanowni ich rodzice!

Epidemia koronawirusa sparaliżowała wiele działań duszpasterskich Kościoła w Polsce oraz w wielu krajach Europy i świata. Czasowo ograniczona była liczba wiernych mogących uczestniczyć we Mszy Świętej i innych nabożeństwach.  Przerwane zostały również przygotowania do bierzmowania prowadzone w ramach spotkań przy parafii. W niektórych parafiach koniecznością stało się odłożenie w czasie wyznaczonego już terminu bierzmowania.

Te wszystkie przeszkody nie mogą jednak do końca pokrzyżować naszych duszpasterskich zamierzeń i działań. Nie zapominajmy, że fundamentalnymi komórkami żywego organizmu Kościoła są chrześcijańskie rodziny – słusznie nazywane Kościołami domowymi. W obecnej sytuacji to właśnie tutajw naszych Kościołach domowychpowinno się dokonywać pogłębianie wiary i zaufania do Boga, umacnianie więzów miłości łączących nas z Nim i z bliźnimi. Wspólna modlitwa, wspólny udział w Mszy Świętej, wspólne czytanie i rozważanie Pisma Świętego, uczestnictwo w rekolekcjach – to wszystko może i powinno się odbywać w naszych domach i rodzinach.

To również tutaj – w naszych rodzinach – trwać powinno przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Chcąc je umożliwić /osobą objętym kwarantanną/ przesyłamy tą drogą niezbędne materiały:

  • katechezy przed bierzmowaniem, które są bezpośrednim /3 rok/ przygotowaniem do przyjęcia sakramentu. Uświadamiają udział Ducha Świętego w dziele stworzenia, zbawienia i uświęcenia, a także Jego obecność i działanie w Kościele i poszczególnych chrześcijanach. Dostarczają też materiału do osobistych refleksji nad własną tożsamością chrześcijańską;
     
  • obrzędy bierzmowania – zapoznanie się z nimi umożliwi kandydatom i ich bliskim świadomy i czynny udział w liturgii sakramentu;
     
  • pieśni do Ducha Świętego, które będą potrzebne w czasie katechez i spotkań formacyjnych oraz podczas liturgii sakramentu bierzmowania;
     
  • rekolekcje przed bierzmowaniem dla kandydatów i rodziców, które są duchowym przygotowaniem na przyjście Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.

Zachęcamy rodziców, by towarzyszyli swoim dzieciom na tym etapie ich religijnego dojrzewania. Wiemy przecież, że dary Boże wymagają współpracy ze strony człowieka. Muszą paść na przygotowany grunt, by wydały owoce. Niech więc współdziałanie rodziców i dzieci w tym dziele sprawi, że mimo przeszkód umysły i serca młodych ludzi będą przygotowane na przyjście Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.