Zgodnie z zaleceniami Komisji Wychowania Katolickiego KEP, przygotowanie kandydatów do bierzmowania powinno trwać 3 lata. Przygotowanie kandydatów należy zatem rozpocząć w 6 klasie szkoły podstawowej. W Diecezji Opolskiej sakramentu bierzmowania udziela się wiernym uczęszczającym do ósmej klasy szkoły podstawowej. Informujemy, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzone będzie w cyklu trzyletnim w klasie 6, 7 i 8 szkoły podstawowej. 

Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży

Przygotowanie rozpoczyna się w 6 klasie szkoły podstawowej i trwa 3 lata.

* Przypominamy, że we wrześniu rozpoczął się nowy cykl przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. 

26 września upłynął termin w jakim należało dostarczyć zgłoszenie chęci przygotowania do sakramentu Bierzmowania  oraz "rozliczenie" poprzedniego roku


!! AKTUALNE - 2.01.2022  !!

Zgodnie z podawanymi informacjami, w tym roku (podobnie jak w roku poprzednim) nie ma tradycyjnych Duszpasterskich Odwiedzin kolędowych. 
Forma tegorocznej Kolędy, to nabożeństwo w kościele
/wspólna Eucharystia, kolędowanie i modlitwia w intencji rodzin/. Takie nabożeństwa zostaną odprawione w dni powszednie o godz. 18:00, dla poszczególnych ulic i bloków wyznaczonych na dany dzień. Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania ZAPRASZAMY na te spotkania kolędowe /wg. swojego adresu zamieszkania/ Prosimy przynieść ze sobą dzienniczek.


Spotkania kandydatów w listopadzie 2021 (salki katechetyczne):

8 listopada - godz. 17.00 - I rok przygotowań /całość/ 
8 listopada - godz. 18.45 - II rok przygotowań /całość/

9 listopada - godz. 18.45 - III rok przygotowań /dla chłopców/ 
10 listopada - godz. 18.45 - III rok przygotowań /dla dziewczyn/
12 listopada - godz. 19.00 - IV rok przygotowań /całość/

Gdzie sprawdzić rok przygotowania?
Powinien on być wpisany w dzienniczku kandydata na pierwszej stronie:

 

Spotkania kandydatów we wrześniu 2021:

- dla klas 6 którzy pragną rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania (1 rok formacji) zarówno dla uczniów jak i dla rodziców w piątek 17 września 2021 o 18.45Na spotkaniu należy pobrać zgłoszenie kandydata przygotowywującego się do bierzmowania. Obecność jednego z rodziców obowiązkowa. - dla klas 1 Szkoły Ponadpodstawowej (które zakończyły czas formacji) w poniedziałek, 20 września o 18.30. Oczywiście bezpośrednie przygotowanie mogą podjąć te osoby, które "rozliczyły się" z całego okresu przygotowania

- dla klas 7 i 8 (2 i 3 rok formacji) w piątek, 24 września o 18.45. Oczywiście kontynuować przygotowanie mogą te osoby, które "rozliczyły się" z poprzedniego roku...

Bierzmowanie dla obecnych uczniów 1 klas szkoły średniej (którego nie było na wiosnę tego roku) zostaje przeniesione na przeszły rok.

10 września 2021 (piątek) o godz. 18.45 odbyło się spotkanie organizacyjne dla wszystkich kandydatów do bierzmowania

Przypominamy!
Termin udzielenia sakramentu bierzmowania zostaje podany kandydatom oraz ich rodzicom po decyzji ks. biskupa naszej diecezji.

Osoby dorosłe, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania, a pragną go przyjąć proszone są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej.

Sakrament bierzmowania mogą otrzymać osoby wierzące i praktykujące, przystępujące systematycznie do sakramentów świętych (spowiedź, komunia święta), uczestniczące w katechezie szkolnej, pragnące głosić Ewangelię poprzez świadectwo swojego życia (w słowie i czynie).

Tradycyjnie bierzmowanie jest okazją wyboru świętego patrona, którego imię od teraz kandydat będzie nosił.

Świadek bierzmowania powinien być osobą wierzącą i praktykującą (bierzmowany!). Najlepiej gdyby był to rodzic chrzestny kandydata, rodzic bierzmowanego lub osoba bliska z rodziny lub przyjaciół.

Odpowiedzialność rodziców za przygotowanie  - WIĘCEJ