8 grudnia podczas Mszy Świętej o godzinie 18.00 do Grona Dzieci Maryi przyjęte zostały nowe dziewczynki, które na znak przynależności do marianek otrzymały medlaki zawieszone na wstążce odpowiedniego koloru.

Jak co roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Grono Dzieci Maryi obchodziło swój dzień patronalny. Msza Święta rozpoczęła się od procesji ze sztandarami tej grupy parafialnej. Dziewczyny przygotowały liturgię słowa, po której rozpoczął się obrzęd przyjęcia nowych Marianek. Otrzymały One swoje pierwsze medaliki, które poświęcił i nałożył im Ksiądz Proboszcz. Następnie Dziewczęta należące już do Marianek odnowiły swoje przyrzeczenia.