• 12.08.1981r.
  Ówczesny Proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich wystosował pismo do Kurii Diecezjalnej w Opolu oraz do Naczelnika Miasta i Gminy Strzelce Opolskie o wydanie odpowiedniego zezwolenia.
 • 20.04.1982r.
  Otrzymano zgodę władz państwowych i kościelnych na budowę domu katechetycznego.
 • 01.06.1983r.
  Przekazano parafii działkę pod budowę zespołu kościelnego.
 • 18.09.1983r.
  Ks. Biskup Antoni Adamiuk poświęcił teren przeznaczony pod budowę kościoła, plebanii i domu katechetycznego z kaplicą.
 • 29.01.1986r.
  Otrzymano zgodę na budowę plebanii i kościoła.
 • 14.09.1986r.
  Ks. Biskup Antoni Adamiuk poświęcił nowo wybudowany dom katechetyczny z kaplicą, w której rozpoczęto regularne odprawianie nabożeństw.
 • 25.05.1991r.
  Ks. Biskup Gerard Kusz poświęcił nowo wzniesioną plebanię.
 • 01.09.1991r.
  Ks. Biskup Ordynariusz Alfons Nossol erygował nową parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego wydzieloną z parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Pierwszym jej proboszczem został ks. Zbigniew Żukiewicz, dotychczasowy wikariusz budowniczy.
 • 18.09.1994r.
  Ks. Biskup Ordynariusz Alfons Nossol dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego (poświęconego w 1983r. przez papieża Jana Pawła II na Górze Świętej Anny).
 • 07.10.2001r.
  Ks. Arcybiskup Alfons Nossol dokonuje konsekracji nowego kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Uroczystość ta miała miejsce w czasie Mszy świętej o godz. 11.30.

Budowa kościoła i całego kompleksu realizowana była wg projektów opracowanych przez p. architekta mgr inż. Zdzisława Budzińskiego i inż. Konstruktora Tadeusza Malinowskiego. Kierownikami budowy byli: inż. Józef Zamirski i p. Michał Wojdyła. Budowa prowadzona była tzw. systemem gospodarczym i – co zasługuje na szczególne podkreślenie – wiele prac zostało wykonanych społecznie. W tym miejscu należą się szczególne słowa uznania dla całej rzeszy Parafian, którzy nie szczędzili trudu, wyrzeczeń i poświęcenia dla nowo budowanej świątyni. W powstaniu tego dzieła miały także udział parafie tzw. dekanatów patronackich. Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać. Tym zaś, których Pan powołał już do siebie, niech On sam będzie wieczną nagrodą.
Budowę domu katechetycznego z kaplicą prowadził ks. prałat Jerzy Stellmann (+13.01.1995). Duszpasterstwo wokół powstałego obiektu sakralnego organizował od początku ks. Zbigniew Żukiewicz (początkowo jako wikariusz budowniczy, a od 1991 r. jako proboszcz).

Księżmi wikariuszami byli: Ks. Korneliusz Matauszek, Ks. Werner Skworcz, Ks. Andrzej  Czekański, Ks. Adam  Rybold, Ks. Zygmunt  Czech, Ks. Piotr  Kamieniak, Ks. Donat  Wystrach, Ks. Arkadiusz  Nogielski, Ks. Mariusz  Sobek, Ks. Krzysztof  Kazimierz, Ks. Piotr Bartoszewski, Ks. Piotr Malawski, Ks. Rafał Rusin, Ks. Andrzej Mazurek, Ks. Damian Ostrowski, Ks. Arkadiusz Książek SAC, Ks. Piotr Maciejski, Ks. Łukasz Gniła,

W tradycyjne życie religijne parafii wplecione są szczególne nabożeństwa, które tworzą charakterystyczne rysy dla tej parafii, a zarazem mają odbicie w wyposażeniu kościoła. Są nimi tzw. dni fatimskie oraz nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

Galeria zdjęć