Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza 

 

Spotkania ministrantów naszej parafii

     Spotkania mają na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne do służby przy ołtarzu i odbywają się w soboty. Spotkania to przede wszystkim nauka nazw szat, naczyń i posług liturgicznych, a także znaczenia poszczególnych kolorów liturgicznych. Nie brakuje również nauki modlitw i hymnu ministranckiego. Jest to również czas na naukę postaw, zachowań i obsługi ołtarza przed, w trakcie i po Mszy Świętej. 

Jeśli jesteś w szkole podstawowej a nawet średniej i pragniesz zostać ministrantem, zapraszamy serdecznie na spotkanie formacyjne dla Liturgicznej Służby Ołtarza w soboty o godz. 10:00 w salce katechetycznej.

Do Służby przy Ołtarzu i czytania Słowa Bożego podczas liturgii zapraszamy nie tylko chłopców ze szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, ale także studentów i dorosłych mężczyzn.


Liturgiczna Służba Ołtarza

      Ministranci mają swoje ustalone dyżury służby w tygodniu, a także w każdą niedzielę. Są to przede wszystkim młodzieńcy z klas podstawówki i liceum, którzy uczą się w strzeleckich szkołach. Starsi ministranci, którzy uczą się lub studiują w Opolu lub w innych miastach nie mają wyznaczonych służb. Licznie angażują się także w okresie świąt, co niejednokrotnie jest doskonałą okazją do wspólnego spotkania się. Do wspólnej integracji braci ministranckiej służą także liczne spotkania, ogniska czy wyjazdy. Fundusze na te cele pokrywane są z kasy ministranckiej, a ta uzupełniana jest dzięki ofiarności parafian, co roku po kolędzie, w której ministranci biorą także udział.

Nasi ministranci z dużym powodzeniem biorą udział w zawodach sportowych. Uczestniczą także w diecezjalnej pielgrzymce ministrantów na Górę Świętej Anny, jak również w kursach na lektorów i ceremoniarzy.

Dzieci Maryi

Grupa modlitewna O. Pio

Caritas

Kandydaci do Bierzmowania

Róże różańcowe