Kochani Bierzmowańcy i Drodzy Rodzice!

Bierzmowanie w naszej parafii młodzież przyjmuje w 8 klasie szkoły podstawowej - jest to zgodne z zaleceniami Komisji Wychowania Katolickiego KEP, ustaleniami I Synodu Diecezji Opolskiej, Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu oraz Instrukcji Biskupa Opolskiego o przygotowaniu i celebracji sakramentu bierzmowania. Przygotowanie się do przyjęcia tego Sakramentu to niezwykły czas dany sobie, drugiemu człowiekowi i Panu Bogu, trwa on 3 lata: tzw. rok 1 i 2 (czyli 6 i 7 klasa SP) oraz rok intesywnego przygotowania (czyli 8 klasa SP). Spotykamy się w Domu Katechetycznym. 

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo obdarzacie nas księży. Polecamy nas Waszej modlitwie, której także w sposób szczególny potrzebują Wasze dzieci - dlatego do tego listu załączamy krótką modlitwę, do której wspólnego odmawiania Was, Rodziców, zachęcamy! 

PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA Ks. Jerzy Kostorz, Opole, UO

 

Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży

Informujemy, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzone będzie w cyklu trzyletnim w klasie 6, 7 i 8 szkoły podstawowej. Przygotowanie rozpoczyna się w 6 klasie szkoły podstawowej i trwa 3 lata.

Wraz z nowym rokiem szkolno-katechetycznym rozpocznie się przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla uczniów szkół podstawowych. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej naszej parafii w dziale "Duszpasterstwo". Prosimy o dopilnowanie terminów składania zgłoszeń oraz terminów spotkań.


Przypominamy!

Osoby dorosłe, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania, a pragną go przyjąć proszone są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej.

Sakrament bierzmowania mogą otrzymać osoby wierzące i praktykujące, przystępujące systematycznie do sakramentów świętych (spowiedź, komunia święta), uczestniczące w katechezie szkolnej, pragnące głosić Ewangelię poprzez świadectwo swojego życia (w słowie i czynie).

Tradycyjnie bierzmowanie jest okazją wyboru świętego patrona, którego imię od teraz kandydat będzie nosił.

Świadek bierzmowania powinien być osobą wierzącą i praktykującą (bierzmowany!). Najlepiej gdyby był to rodzic chrzestny kandydata, rodzic bierzmowanego lub osoba bliska z rodziny lub przyjaciół.

Odpowiedzialność rodziców za przygotowanie 

Drodzy kandydaci do bierzmowania! Szanowni ich rodzice!

Epidemia koronawirusa sparaliżowała wiele działań duszpasterskich Kościoła w Polsce oraz w wielu krajach Europy i świata. Czasowo ograniczona była liczba wiernych mogących uczestniczyć we Mszy Świętej i innych nabożeństwach. Przerwane zostały również przygotowania do bierzmowania prowadzone w ramach spotkań przy parafii. W niektórych parafiach koniecznością stało się odłożenie w czasie wyznaczonego już terminu bierzmowania.

Te wszystkie przeszkody nie mogą jednak do końca pokrzyżować naszych duszpasterskich zamierzeń i działań. Nie zapominajmy, że fundamentalnymi komórkami żywego organizmu Kościoła są chrześcijańskie rodziny – słusznie nazywane Kościołami domowymi. To właśnie tutajw naszych Kościołach domowychpowinno się dokonywać pogłębianie wiary i zaufania do Boga, umacnianie więzów miłości łączących nas z Nim i z bliźnimi. Wspólna modlitwa, wspólny udział w Mszy Świętej, wspólne czytanie i rozważanie Pisma Świętego, uczestnictwo w rekolekcjach – to wszystko może i powinno się odbywać w naszych domach i rodzinach. To również tutaj – w naszych rodzinach – trwać powinno przygotowanie do sakramentu bierzmowania. 

Zachęcamy rodziców, by towarzyszyli swoim dzieciom na tym etapie ich religijnego dojrzewania. Wiemy przecież, że dary Boże wymagają współpracy ze strony człowieka. Muszą paść na przygotowany grunt, by wydały owoce. Niech więc współdziałanie rodziców i dzieci w tym dziele sprawi, że mimo przeszkód umysły i serca młodych ludzi będą przygotowane na przyjście Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.