18 GRUDZIEŃ 2014 R. - BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU DOTARŁO DO NASZEJ PARAFII
Harcerze z Hufca ZHP w Strzelcach Opolskich przywieźli do naszej parafii Betlejemskie Światło Pokoju. Dotarło ono do nas ze Słowacji. Na mszy św. zostało ono uroczyście przekazane naszej parafii a po Mszach św. wszyscy wierni będą mogli to światełko zabrać do swoich domów.