Nowa strona 1

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGOPODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

 

zig-zag.prv.pl

 
Gdy zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński .

Co rozumiemy przez małżeństwo?
Jakimi słowami św. Paweł podkreślił wielkość sakramentu małżeństwa?
Jaką łaskę daje sakrament małżeństwa?
Dlaczego zawieranie małżeństw jest aktem publicznym?
Jakie cechy istotne posiada małżeństwo?
Jaka jest sytuacja małżonków rozwiedzionych?
Dlaczego dom rodzinny nazywamy "Kościołem"?

Do spisania protokołu przedślubnego należy przedłożyć:

 

 

Co rozumiemy przez małżeństwo?
Przez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.


Jakimi słowami św. Paweł podkreślił wielkość sakramentu małżeństwa?
Święty Paweł Apostoł napisał: "Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół... Tajemnica to wielka, a ja mówię"w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła" (Ef 5, 25.32).


Jaką łaskę daje sakrament małżeństwa?
Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność na drodze do życia wiecznego.


Dlaczego zawieranie małżeństw jest aktem publicznym?
Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.


Jakie cechy istotne posiada małżeństwo?
Do cech istotnych małżeństwa należy:
- jedność,
- nierozerwalność,
- otwartość na przyjęcie dzieci.


Jaka jest sytuacja małżonków rozwiedzionych?
Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinni prowadzić życie chrześcijańskie bez ponownego związku i wychowywać swoje dzieci w wierze.


Dlaczego dom rodzinny nazywamy "Kościołem"?
Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go  "Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

Osoby, które zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny zgłosić się 3 miesiące przed dniem ślubu w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego celem spisania protokołu przedślubnego.

Do jego spisania należy przedłożyć:

1. Świadectwo chrztu, wystawione nie wcześniej niż przed trzema miesiącami.
2. Dowody osobiste
3. Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.
4. Świadectwo o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
5. Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
6. (w zależności od sytuacji matrymonialnej narzeczonych)
    - Dokument uprawniający do ślubu konkordatowego z Urzędu Stanu Cywilnego.
    - (dodatkowo:) Wyrok sądu stwierdzający rozwiązanie poprzedniego kontraktu cywilnego jedynie przez osoby będące już po rozwodzie cywilnym.
    - Dowód zawarcia ślubu cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego przez osoby, które już zawarły kontrakt cywilny.
Świadectwo zgonu współmałżonka, wystawione przez uprawnioną parafię ( przedkładają wdowy i wdowcy ).
Przy spisywaniu protokołu przedślubnego wymagana jest obecność dwóch świadków, którzy dobrze znają narzeczonych.
Zarówno narzeczeni jak i świadkowie przedkładają dowody osobiste.
    W czasie przygotowania do małżeństwa narzeczeni powinni przystąpić dwa razy do sakramentu pokuty i w czasie swego ślubu przystąpić do komunii świętej.
    Kandydaci do małżeństwa składają egzamin z prawd wiary i moralności oraz odbędą na ten temat specjalną rozmowę z duszpasterzem w ustalonym terminie.