XX NIEDZIELA ZWYKŁA

Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 6,51-58)
Jezus powiedział do tłumów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
 

CUD EUCHARYSTII

Uczestnicząc we Mszy św., mamy do czynienia z żywym Chrystusem.
W świętych postaciach białego opłatka i wina jest obecny prawdziwy Bóg. Jeśli będziemy o tym pamiętali, rozwijając w sobie świadomość tajemnicy tego, czym jest Eucharystia, to łatwiej nam będzie przezwyciężyć pojawiającą się rutynę i przyzwyczajenie. Podczas Mszy św. dokonuje się na naszych oczach największy cud, jaki tylko można sobie wyobrazić – cud obecności Boga. „To jest właśnie chleb, który zstąpił z nieba” (J 6, 58) – mówi Jezus, a podczas każdej Mszy św. daje nam możliwość karmienia się Nim.
Chryste, Ty powiedziałeś: „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne” (J 6, 54). Dozwól mi jak najczęściej uczestniczyć
w Uczcie Eucharystycznej, którą dla mnie przygotowałeś.

ŚWIĘTY PIUS X, PAPIEŻ

Giuseppe (Józef) Sarto urodził się 2 czerwca 1835 r.
w rodzinie wiejskiego listonosza, w Riese koło Wenecji.

W 1846 r. został przyjęty do gimnazjum w Castelfranco Veneto. Codziennie musiał więc przebiegać 14 km.

Za pieniądze kardynała Jakuba Monico Józef podjął studia w seminarium w Padwie.
W tym czasie zmarł jego ojciec i była obawa, że Józef będzie musiał przerwać studia, aby pomagać matce. Matka jednak zdecydowała się dorabiać krawiectwem, aby synowi nie przerywać studiów. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 września 1858 r.
Pierwszą placówką była kapelania w Tombolo. Wyróżniał się tam jako doskonały kaznodzieja. Budował wiernych pobożnością i gorliwością kapłańską. Opiekował się ubogimi. Po 9 latach biskup przeznaczył go na proboszcza do Salvano. Tu zajął się szczególnie katechizacją dzieci, uczeniem chóru śpiewu liturgicznego i biednymi. Po 8 latach został zwolniony z parafii i mianowany kanonikiem w Treviso. Niebawem biskup mianował ks. Józefa Sarto swoim kanclerzem.
W 1884 r. papież Leon XIII mianował ks. Sarto biskupem Mantui i sam udzielił mu sakry biskupiej.W 1903 r. zmarł wielki papież Leon XIII. 62 kardynałów po siódmym głosowaniu w dniu 4 sierpnia wybrało na jego następcę kardynała Józefa Sarto. Wybór przyjął zalany łzami. Uroczysta koronacja odbyła się 9 sierpnia. Nowy papież przyjął imię Piusa X.
Z całą energią zwalczał współczesne błędy. Dla podniesienia wagi nauk biblijnych i dla przeciwstawienia się szerzonym błędom racjonalistycznym Pius X ustanowił Papieski Instytut Biblijny, istniejącą do dziś najwyższą szkołę biblijną.
Pius X bywa nazywany papieżem dzieci. Kochał je i pragnął, by jak najwcześniej spotkały się z Panem Jezusem, zanim szatan zajmie jego miejsce. Po wydaniu dekretu o wczesnej Komunii świętej otrzymał moc listów od dzieci. Pan Bóg obdarzył go także darem łask niezwykłych, m.in. uzdrawiania chorych.
21 sierpnia 1914 r. o godzinie 1 w nocy papież Pius X przeniósł się do wieczności. Następnego dnia odbył się jego pogrzeb i złożenie ciała do podziemi watykańskich pod bazyliką św. Piotra. 3 czerwca 1951 r. Pius XII dokonał uroczystej beatyfikacji sługi Bożego, a w trzy lata później, 29 maja 1954 r., ten sam papież dokonał jego uroczystej kanonizacji. Ciało św. Piusa X znajduje się w bazylice św. Piotra na Watykanie w kaplicy Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

 

Zapraszamy na pielgrzymkę:

KALISZ – LICHEŃ – TORUŃ

 

 

Rok Świętego Józefa

Termin:24.08 - 25.08.2018    Cena:250 zł/os.

1. Dzień (24.08):

Zbiórka uczestników pielgrzymki i wyjazd ze Strzelec Opolskich o godz. 6.30. Przejazd do KALISZA – jednego z najstarszych miast w Polsce. Zwiedzanie Sanktuarium św. Józefa, patrona rodzin, z najstarszym na świecie koronowanym obrazem Świętego. Msza święta. Spacer po starówce z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym i basztą Dorotką. Następnie przejazd do LICHENIA. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju: Bazylika Najświętszej Marii Panny Licheńskiej z Cudownym Obrazem Matki Bożej, kościół św. Doroty, grobowce wizjonerów, kaplica św. Krzyża. Przejazd do Domu Pielgrzyma „Betlejem” w Licheniu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Po obiadokolacji przejazd do LASU GRĄBLIŃSKIEGO – przejście przez stacje Drogi Krzyżowej, rzeźby i płaskorzeźby nawiązujące do treści biblijnych. Powrót do Domu Pielgrzyma na nocleg.

2. Dzień (25.08):

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do TORUNIA. Msza święta. Zwiedzanie Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Zwiedzanie Sanktuarium. Wizyta w rozgłośni Radia Maryja. Wyjazd w drogę powrotną do Strzelec Opolskich.

ŚWIADCZENIA:

l Przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacja

l Zakwaterowanie: 1 nocleg w Domu Pielgrzyma „Betlejem”w Licheniu, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami.

l Wyżywienie: 1 obiadokolacja + 1 śniadanie

l Opieka pilota podczas trwania pielgrzymki

    Ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)


 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ GRUP PARAFIALNYCH

W czwartek, po Mszy św. wieczornej
o godz. 18.45 spotkanie biblijne
w salce domu parafialnego.