Nowa strona 1

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGOPODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

 

zig-zag.prv.pl

 
Widok Kościoła Wnętrze Kościoła Kaplica Miłosierdzia Bożego Św.Faustyna Kowalska Figura
M. Bożej Fatimskiej
Relikwie ś. Franciszka i Hiacynty Ołtarz Relikwii
Jana Pawła II
Święty Antoni Relikwie
św. Ojca Pio
Pomnik
św. Ojca Pio
Grota Matki Bożej Fatimskiej Pomnik Papieża Jana Pawła II Krzyż Misyjny Krzyż Eucharystyczny Krzyż Papieski Krzyż Jubileuszowy Figura
Chrystusa Frasobliwego

 

DROGA 

KRZYŻOWA

STACJA I    STACJA II   STACJA III STACJA IV  STACJA V STACJA VI    STACJA VII  

 STACJA VIII STACJA IX STACJA X STACJA XI STACJA XII  STACJA XIII STACJA XIV

DROGA KRZYŻOWA

"W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen."

Przyjmij, Trójco Święta, moje rozważanie Drogi Krzyżowej Pana naszego Jezusa Chrystusa na uwielbienie Boskiego Majestatu Twego, na zadośćuczynienie za moje grzechy, na podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, oraz na uproszenie łask zbawiennych dla żyjących i na wybawienie dusz w czyśćcu cierpiących.

Daj mi Jezu to poznać, że jesteś moją światłością i drogą a zarazem pobudź mnie do skruchy za grzechy i rozpal mnie miłością Swoją, abym mógł dostąpić łask i odpustów jakie do tego nabożeństwa są przywiązane.

 

Stacja I
Pan Jezus skazany na śmierć

 

 

Ukrzyżuj Go
- krzyczeli;
Piłat podpisał
wyrok śmierci.
Jezu mój niewinny,
za mnie skazany,
zmiłuj się nade mną.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat.


O Jezu mój, cóż to za niepojęta miłość, ta miłość Twoja do mnie. Dla tak nędznego stworzenia, jakim ja jestem, nie dość było cierpieć więzienie, skrępowanie, biczowanie, jeszcze trzeba było, abyś poniósł tak haniebny wyrok. O Panie szczerze żałuję za wszystkie moje grzechy, bo one to skazały cię na śmierć."Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...", "Wieczny odpoczynek..."

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

WRÓĆ

 

Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

 

 

Jezu mój,
ale przecież na krzyżu
umierają złoczyńcy.
Wiem.
Wziąłeś na siebie
grzechy nas wszystkich,
Odkupicielu mój.

 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat.Mnie to, a nie Tobie mój Jezu, krzyż ten się należy. Krzyż najcięższy z tylu i tak ciężkich grzechów moich bezbożnie złożony. O dobry Jezu, Zbawicielu mój, daj mi siłę do dźwigania wszystkich krzyży życia mego, na które zasłużyłem grzechami. Spraw, żebym przez całe życie krzyż Twój miłował, a w końcu umarł, trzymając go w dłoniach."Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...", "Wieczny odpoczynek..."

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

WRÓĆ

 

Stacja III
Pan Jezus upada pod krzyżem

 

 

Jezu mój,
przecież jesteś
Wszechmocny,
a upadasz?
Moja siła jest
w Twoich
upadkach.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat.O cierpiący Zbawicielu mój, oto przed Tobą stoi grzesznik bardzo wielki. Ile to już razy wpadałem w grzechy, a Tyś mnie zawsze ratował i dźwigał. O Panie, podaj mi teraz dźwigającą świętą rękę Twoją. Wspomóż mnie Jezu, abym już nigdy w życiu nie wpadł w grzech śmiertelny i abym w godzinę śmierci zapewnił sobie zbawienie wieczne."Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...", "Wieczny odpoczynek..."


Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

WRÓĆ

 

Stacja IV
Pan Jezus spotyka Matkę Bolesną

 

 

Matko Bolesna,
wiedziałem,
że przyjdziesz.
Matko,
pomóż mi,
bo ja nie mam siły,
boję się.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat.O Boski Synu Maryi. O Bożego Syna Matko. Oto przed Wami upokorzony i skruszony wyznaję, że jestem onym zdrajcą, co z grzechów swych uczynił miecz boleści, przeszywający w onej chwili przenajczystsze Serca Wasze. Z całego serca żałuje i do Was obojga o miłosierdzie i o przebaczenie wołam. O Jezu mój miłosierdzia. O Matko Boża miłosierdzia. Abym przy pomocy tak wielkiego miłosierdzia Waszego życie swe zmienił i zasłużył na spotkanie z Wami w niebie"Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...", "Wieczny odpoczynek..."

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

WRÓĆ

Stacja V
Szymon z Cyreny pomaga dźwigać
krzyż Panu Jezusowi

 

 

A ja, Panie,
stoję słaby i drętwy.
Boję się krzyża,
omijam go.
Szymonie,
naucz mnie
dźwigać mój krzyż.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat.Zbawicielu dobry, wejrzyj na mnie z taką miłością, z jaką spojrzałeś na Szymona, gdy pomagał Ci dźwigać krzyż. Spraw, abym przez cierpliwe znoszenie doświadczeń życiowych, zasłużył sobie na życie wieczne. Daj, abym cierpiąc z Tobą na ziemi, mógł kiedyś również weselić się z Tobą w niebie. Pozwól mi również zrozumieć Panie, jak piękną i miłą dla Ciebie jest sprawą poświęcić się dla bliźnich i wspomagać ich w dźwiganiu krzyża."Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...", "Wieczny odpoczynek..."

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

WRÓĆ

Stacja VI
Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

 

 

Weroniko,
jaka ty jesteś
odważna.
A ja?
Pójdę do ludzi,
otrę im łzy,
bo cierpią i płaczą.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat.O Jezu mój najboleśniejszy, spraw to, bym podobnie jak św. Weronika odważnie stawał przy Tobie. Naucz mnie wznieść się nad sądy ludzkie, gdy chodzi o wyznanie wiary w Ciebie, gdy chodzi o zachowanie Twoich przykazań. Natchnij mnie także Panie poświęceniem dla bliźnich, byś mógł w duszy mojej wycisnąć swój obraz."Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...", "Wieczny odpoczynek..."

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

WRÓĆ

 

Stacja VII
Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem

 

 

I co ja zrobię?
Nie umiem
Ci pomóc Panie.
Sam upadam.
Błagam Cię,
pomóż mi powstać.

 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat.Panie Jezu Chryste, proszę przez zasługi Twojego drugiego upadku, abyś mnie wspierał swoją łaską we wszystkich trudnościach. Spraw to, bym wszystko czynił zgodnie z Twoją wolą. Umacniaj ducha mego w Sakramencie Pokuty, przyjdź do mnie ze swoją mocą w Komunii świętej, bo tylko z Twoją łaską wszystko mogę, z Twoją pomocą wszystko zwyciężę."Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...", "Wieczny odpoczynek..."

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

WRÓĆ

Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

 

 

Nie płaczcie
nade Mną
Nad sobą płaczcie
i nad dziećmi waszymi.
Tak, Panie,
ale już i płakać
nie umiem.

 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat."Nie płaczcie nade mną, córki jerozolimskie, ale nad sobą i synami swoimi. Albowiem, jeśli to się dzieje z drzewem zielonym, to cóż się z uschłym stanie". - Powiedział Pan Jezus. O dobry Zbawicielu, miłośniku ludzi, przestrzeż zbawiennie i moje serce, bym nie zginął w grzechach swoich. Wyrwij mnie z ciasnego kręgu miłości własnej, bym za Twoim przykładem umiał myśleć o bliźnich nawet wtedy, gdy sam iść będę drogą cierniową. Naucz mnie nie tylko swoje grzechy opłakiwać, ale także innym wypraszać modlitwą i cierpieniem miłosierdzie."Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...", "Wieczny odpoczynek..."

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

WRÓĆ

Stacja IX
Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

 

A ja ile razy upadłem?
Już nie policzę.
Tylko Ty jesteś,
Jezu, miłosierny
i zawsze mi
przebaczasz.
Jezu, ufam Tobie!

 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat.Wszechmocny, wieczny Boże, który swoją potęgą utrzymujesz niebo i ziemię, któż tak ciężko Cię obalił? Niestety, moje to powtarzane upadki i złości. Ja to, przydając grzech do grzechu, dodawał boleść do boleści Twoich. Błagam Cię przez to Jezu, przez zasługę Twojego upadku, podaj mi rękę i dźwignij mnie swoją łaską, oczyść mnie z grzechu i umocnij ducha mego, by mnie pokusa na nowo nie zwyciężyła."Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...", "Wieczny odpoczynek..."

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

WRÓĆ

 

Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony

 

 

Nie wstydź się, Panie.
To za moją
bezwstydność.
Ty jesteś
dla mnie
zawsze Święty.

 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat.Zbawicielu drogi, publicznie obnażony i zawstydzony, wycierpiałeś za mnie niewypowiedzianą wprost hańbę. Pozwól mi zrozumieć, że moje ciało i bliźnich tak jak Twoje jest świątynią Boga, której nie godzi się znieważać brakiem wstydliwości. Przypomnij mi, o Panie, Twoją postawę pełną pokory, gdy będzie chodziło o moją cześć. Pozwól mi pozostać sprawiedliwym, spokojnym i zaufać Tobie."Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...", "Wieczny odpoczynek..."

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

WRÓĆ

 

Stacja XI
Pan Jezus do krzyża przybity

 

Całuję
Twe święte
rany,
Panie mój
ukrzyżowany.
Ulituj się
nade mną.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat.Jezu ukrzyżowany, naucz mnie z miłości ku Tobie ukrzyżować swoje złe skłonności, abym nigdy pod ich wpływem nie zboczył z drogi prawdy i sprawiedliwości. Natchnij mego ducha mocą z wysoka, a w sercu moim roznieć pragnienie wyższych rzeczy, bym się nie lękał trudności i cierpienia, bym mężnie i ochotnie ukrzyżował w sobie wszelką pożądliwość i upodobnił się do Ciebie ukrzyżowanego."Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...", "Wieczny odpoczynek..."

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

WRÓĆ

 

Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu

 

 

Nie umiem Cię tak kochać
jak Twoja Matka,
jak Jan.
Z Magdaleną
stopy Twoje całuję
i obmywam je
łzami.

 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat.Panie Jezu Chryste, cóż Ci oddam za miłość Twoją. Wszystko coś miał w naturze ludzkiej poświęciłeś dla naszego odkupienia. daj mi zrozumieć miłość Twoją i wyryj głęboko w moim sercu słowa Apostoła: "Za wszystkich umarł Chrystus, aby ci, którzy żyją, już nie żyli dla siebie, ale dla Tego który za nich umarł". Tak postępując spodziewam się usłyszeć od Ciebie w godzinę śmierci tak upragnione i błogosławione słowa: Dziś ze mną będziesz w raju."Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...", "Wieczny odpoczynek..."

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

WRÓĆ

 

Stacja XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża

 

 

Józefie
z Arymatei,
Nikodemie,
Matko Bolesna.
On powiedział
że zmartwychwstanie.
Ja tak wierzę!

 

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat.Święta Matko Odkupiciela, której duszę przeniknął miecz boleści, wyjednaj nam u Syna odpuszczenie grzechów i uproś łaski zbawienia. Pomnij, że Syn Twój oddał ci jako Matce wszystkich, za których przelał Krew Swoją. Okaż się nam Matką, która zna dzieci swoje. Zna ich nędzę, troski i smutki, ich walki, słabości i klęski, a zarazem weź nas w swoją obronę i nieustannie wstawiaj się za nami do Swego Syna, a naszego Pana, który Duszę swoją położył za nas, abyśmy osiągnęli życie wieczne."Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...", "Wieczny odpoczynek..."

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

WRÓĆ

 

Stacja XIV
Pan Jezus złożony do grobu

 

 

To nic.
Teraz musi
być cisza.
Teraz wszystko
jest odkupione.
On przyjdzie
żywy.

 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat.Panie Jezu Chryste, drogi Odkupicielu, wysławiamy Cię i dzięki Ci składamy, żeś nas swoją męką i śmiercią odkupił z grzechu, abyśmy mogli otrzymać życie wieczne. Błagamy Cię zarazem, aby męka Twoja wydała w duszach naszych stokrotny owoc, którego wyrazem będzie nasze życie według Twoich przykazań, a w dniu Zmartwychwstania Twego słowa: Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, i posiądźcie Królestwo zgotowane wam od założenia świata."Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...", "Wieczny odpoczynek..."

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


WRÓĆ

 

 

 

Nowa strona 1