Nowa strona 1

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGOPODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

 

zig-zag.prv.pl

 

Litania

do Miłosierdzia Bożego 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, niepojęta Tajemnico Trójcy Świętej, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, wypływające z Ran Chrystusowych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę, za Matkę Miłosierdzia, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie Chrztu i Pokuty, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i Kapłaństwa, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufamy Tobie.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas, w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.

- Miłosierdzie Boże ponad wszystkie Jego dzieła.
- Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

Módlmy się:
Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości
nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność
w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet
trudnościach, nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie
zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia,
który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje miłosierdzie
na wieki wieków.
Amen.
 

 

 

Nowa strona 1 Nowa strona 1