Nowa strona 1

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGOPODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

 

zig-zag.prv.pl

 

 

Rok liturgiczny 2017/2018

"Być solą ziemi"

 
 

"Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie."- Mt 5, 13-16

Kolory szat liturgicznych

                   

CYKLE OKRESY Data/Kolor szat Niedziele Święta

C
y
k
l

B
o
ż
o
n
a
r
o
d
z
e
n
i
o
w
y
A
d
w
e
n
t
27.11.2016

I Niedziela Adwentu  
     
     
     
     
     
 
O
k
r
e
s

N
a
r
o
d
z
e
n
i
a

P
a
ń
s
k
i
e
g
o
     
     
     
     
     
     
     
     
I

O
k
r
e
s

Z
w
y
k
ł
y
  
 
     
     
     
     
     
     
     

 

C
y
k
l

W
i
e
l
k
a
n
o
c
n
y
W
i
e
l
k
i

P
o
s
t
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     

 

ŚWIĘTE
TRIDUUM
PASCHALNE

 

     
   
   
 
O
k
r
e
s

W
i
e
l
k
a
n
o
c
n
y
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

II

O
k
r
e
s

Z
w
y
k
ł
y