INTENCJE MSZALNE


SOBOTA – 08.12.2018 – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKAL. POCZ. NMP
  7.00 - Za † Joachima Wacholtz, †† rodziców, brata, bratową oraz o bł. B. w rodzinie
           - Za † męża Aleksandra Gontarz z ok. urodzin, za jego †† rodziców i rodzeństwo
  9.00 - Za Parafian i czcicieli Matki Bożej Niepokalanej
           - Do B. Op. p. w. MBNP w int. Genowefy i Aleksandry Angielskich z ok. ur. oraz za †† z rodziny Angielskich i Sienkiewiczów
18.00 - Za † ojca Mariana w rocz. ur., †† z rodz. i d. w c.
           - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Marii z ok. imienin i urodzin, za † mamę Walerię z ok. imienin, ojca Jana, brata Bogumiła, ciocię Wandę, †† z rodzin Białkowskich i Skórów

II NIEDZIELA ADWENTU – 09.12.2018
  7.00 - Za † Zygmunta Zdobylak (int. od sąsiadów)
  8.30 - Za † Łucję Poradę i †† rodzic. Lerh
10.00 - Msza święta za roczne dzieci: Natan Talik,
           - Do B. Op. p. w. MB Fat. z podziękowaniem za udaną operację Hanny i o bł. B i zdrowie dla niej i dla całej rodziny Wyrwoł i Klyszcz
11.15 - Za † ojca Franciszka Szopa i męża Bernarda, teściów Jana i Klarę Kotyrba, szwagrów Zygmunta i Huberta i †† z rodz. z obu str.
           -Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Franciszka oraz o bł. B. dla dzieci i wnuków
15.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Rolanda z ok. 35 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
           - Za † ojca Edmunda w r. śm., † mamę Marię i †† z rodz.
16.00 - Nabożeństwo adwentowe

PONIEDZIAŁEK – 10.12.2018
  7.00 - brak intencji
17.30 - Roraty - Za † męża Wojciecha Szczecińskiego w 18 r. śm., teściową Leokadię Szczecińską z ok. imienin, †† z obu str., dziadków oraz d. w c.
           - Za † ojca Konrada, †† rodzic. z obu str., rodzeństwo, †† z rodziny Smolarek


WTOREK – 11.12.2018
  7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Barbary z ok. ur. oraz o bł. Boże i zdr. w rodz. i za † matkę Łucję
17.30 - Roraty - Za † mamę, teściową i babcię Klarę w 9 r. śm. † ojca Franciszka


ŚRODA – 12.12.2018
  7.00 - brak intencji
17.30 - Roraty - Za † Agnieszką Poloczek, męża Pawła oraz za †† z rodziny
           - Za †† Witolda i Karola Chlebowicz w 2 r. śm. i †† z rodziny


CZWARTEK – 13.12.2018 – DZIEŃ FATIMSKI – wsp. św. Łucji
  7.00 - Za †† rodzic. Annę i Franciszka Skolik, teściów Annę i Józefa Bieniek, †† z rodziny i pokrew. i d
  9.00 - Za chorych, cierpiących i za osoby starsze (z błog. lurdzkim)
17.30 - Roraty - Do B.Op. w int czcicieli MB Fatimskiej.
           - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny z ok. ur. oraz o bł. B. dla synów z rodzinami.
           - Za †† rodzic. Bernarda, Wiktorię i Jadwigę Nowak, Józefa, ciocię Erykę, Alfreda, Roberta Król, d. w c. oraz o bł. B. w rodzinie
           - Za †† Gertrudę, Różę, Mariana, †† z rodziny i d. w c.
           - Za † Czesławę Szetelę - Śliwa


PIĄTEK – 14.12.2018 – św. Jana od Krzyża
  7.00 - brak intencji
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
17.30 - Roraty - Za †† rodzic. i rodzeństwo Gryglów w kol. r. śm.
           - Za † ojca, teścia, dziadka i pradziadka Władysława, jego †† rodzic., teściów i †† z pokr.


SOBOTA – 15.12.2018
  7.00 - brak intencji
18.00 - Za † męża Edwarda Słowińskiego w 5 r. śm., †† z rodz. Rupacz, Słowiński i Baczyński
           - Za † ojca Antoniego Maślak, † mamę Józefę, †† braci Władysława, Michała, Józefa i Mieczysława, siostrę Teresę, Barbarę i Piotra oraz d. w c.
           - Za † Zygmunta Zdobylak w 30 dniu po śm.


III NIEDZIELA ADWENTU – 16.12.2018
  7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. syna Piotra z ok. urodzin oraz o bł. B. dla jego żony, syna i całej rodziny.
  8.30 - Za † Renatę Szumską w 5 r. śm. oraz o bł. B. dla wnuka Jarka
           - Za † Edmunda Ryczel w 2 r. śm.
10.00 - Za † mamę Stanisławę Więckowską w 7 r. śm.
           - Za †† rodzic. Mieczysławę i Antoniego Jastrzębskich, dziadków z obu str., brata Władysława
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
           - Za † Mariana Hamal, †† rodzic. z obu str., ciocię Katarzynę, siostrę Anielę, braci Franciszka i Mariana oraz †† z rodziny z obu str.
15.00 - Za † mamę Marię, dziadków z obu str., teściów oraz przyjaciół Engelberta Mecnera i Kazimierza Dutkiewicza
           - Za †† rodzic. Adelajdę i Rajnholda Habura, teścia Karola Piechaczek, dziadków oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
16.00 - Nabożeństwo adwentowe