1 kazanie pasyjne (21.02.2021) - O rodzinie Jezusa w Wieczerniku 

2 kazanie pasyjne (28.02.2021) - O przyjaźni do Judasza

3 kazanie pasyjne (7.03.2021) - O małżeństiwie Piłata

4 kazanie pasyjne (14.03.2021) - O cierpieniach 

5 kazanie pasyjne (21.03.2021) - O przyjaźni 

6 kazanie pasyjne (28.03.2021) - O stracie