PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

 

zig-zag.prv.pl

 
Widok Kościoła Wnętrze Kościoła Kaplica Miłosierdzia Bożego Św.Faustyna Kowalska Figura
M. Bożej Fatimskiej
Relikwie ś. Franciszka i Hiacynty Ołtarz Relikwii
Jana Pawła II
Święty Antoni Relikwie
św. Ojca Pio
Pomnik
św. Ojca Pio
Grota Matki Bożej Fatimskiej Pomnik Papieża Jana Pawła II Krzyż Misyjny Krzyż Eucharystyczny Krzyż Papieski Krzyż Jubileuszowy Figura
Chrystusa Frasobliwego

 

Jesteś naszym       gościem

 

 Aktualnie na stronie

Teraz na stronie osób on-line

Informacje Diecezjalne

    DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO Z DNIA 28 MAJA 2020 R. Nr 23/2020/A/KNC-K - OBOWIĄZUJĄCY OD 30 MAJA 2020 R.

Modlitwa Błagalna o ustanie epidemii
    

   

SUPLIKACJA

ŻAL DOSKONAŁY

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

 

 Zasady Bezpieczeństwa

 

Pielgrzymki
 

PARAFIALNA PIELGRZYMKA
SAMOLOTOWA NA SYCYLIĘ

- ODWOŁANA !


Szczegółowe informacje
w kancelarii parafialnej

 

Ołtarz Relikwii św. Ojca Pio

 

W każdy poniedziałek, po Mszy Świętej wieczornej o godzinie 18.00 odprawiana jest Nowenna do Świętego Ojca Pio.

Tutaj możesz wpisać swoją prośbę lub podziękowanie
do św. Ojca Pio

Nowenna do Świętego Ojca Pio

SUPLIKACJA DO OJCA PIO
W CZASIE KORONAWIRUSA

 

 

Ołtarz Relikwii św. J. Pawła II
 


Tutaj możesz wpisać swoją prośbę lub podziękowanie
do św. Jana Pawła II

 

Gazetka Parafialna 
Informator Parafialny

Archiwum Gazetki Parafialnej 

Liturgia na dzień dzisiejszy
 Rok liturgiczny
  Ruchome Święta w Kościele

  Tabela świąt ruchomych

Śpiewnik
  Śpiewnik "Krokodylek"

  Śpiewnik Fatimski

Modlitwa do św. Michała Archanioła
 Użytkownicy witryny
RODO
 

Ochrona Danych Osobowych

 

 

 
 

             INTENCJE MSZALNE             OGŁOSZENIA


XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Z Ewangelii św. Mateusza (Mt 21,28-32)
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».


Jakże „bliskie” są nam zachowania obu synów z ewangelicznej przypowieści. Jeden najpierw mówi „tak”, a potem nie idzie do pracy w winnicy. Drugi mówi „nie”, a potem idzie. Dwa przykłady niezgodności mowy i czynu. Mowa i czyn to dwa proste pojęcia, które jednak znaczą bardzo wiele w naszej ludzkiej rzeczywistości. Ci, którzy dużo mówią, często robią niewiele, obiecują i nie dotrzymują słowa. Jednakże jest wielu takich, na których zawsze można polegać i którzy wokół swoich czynów nie robią szumu, nie robią niczego na pokaz, ale czynią to bezinteresownie, z miłości.
Analizując postawy ich obu, popatrzmy na sposób wypełniania przez nas swoich obowiązków, przypatrzmy się naszym zaniedbaniom i kłopotom sprawianym przez to innym. Zastanówmy się nad własnym postępowaniem i postarajmy się, by dzisiejsza refleksja nad Słowem Bożym przyczyniła się do tego, aby każda następna decyzja była mądrzejsza od poprzedniej, a nasze przekazy werbalne i podejmowane decyzje, wypływały z miłości i miały pokrycie w konkretnych czynach. Pan Jezus wielokrotnie przypomina na kartach Ewangelii, że to miłość czyni człowieka wielkim i tylko miłość.
NAJŚWIĘTSZA MATKO, módl się za nami, abyśmy zrozumieli, że jeśli wola Boga wypełnia się w nas, to jest ona dla nas czymś najlepszym, co może nas spotkać.


ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

W kilka tygodni po święcie Królowej Aniołów wpatrujemy się okiem duszy w krainę duchów niebieskich. 29 września obchodzimy bowiem święto św. Michała archanioła, a 2 października Aniołów Stróżów, tak postanowił papież Klemens X w r. 1670. Miłosierny Bóg zadzierzgnął węzeł miłości między nami i świętymi swymi aniołami. Obdarzył nas bowiem dobrodziejstwem ich opieki, a tym samem włożył do duszy naszej błogą nadzieję, że kiedyś z nimi radować się będziemy i uczestniczyć w ich szczęściu i chwałę. Pobożną więc cześć oddajemy wszystkim aniołom; jest ich dziewięć chórów, mianowicie: Aniołowie, Archaniołowie, Moce, Potęgi, Państwa, Księstwa, Trony, Cherubiny i Serafiny. A postępujemy tak dlatego, że oni są najdoskonalszymi stworzeniami Boga, że są dobrzy, szczęśliwi i w najwspanialsze dary wyposażeni. Są oni zarazem szczególnymi przyjaciółmi Boga, albowiem przeszli już próbę i otrzymali w nagrodę chwałę i szczęśliwość wiekuistą. Liczne ustępy Pisma św. Starego i Nowego Testamentu wspominają o aniołach i ich czynach.
O ile aniołowie opiekują się człowiekiem, nazywamy ich aniołami stróżami. Pod słowem opieka rozumiemy według świętego Tomasza Opatrzność Bożą nad człowiekiem. Artykuł wiary naszej świętej o aniele stróżu, poznany w najwcześniejszym dzieciństwie, napełnia duszę wierzącego chrześcijanina błogim szczęściem przez całe życie. Każdego osobiście to obchodzi, jeżeli słyszy one słowa: Oto ja pośle anioła mego, który by szedł przed tobą i strzegł na drodze i wprowadził cię na miejsce, którem przygotował (Wj 23, 20). Jak jednostki, tak też całe rodziny mają swoich szczególnych aniołów stróżów; w czasie kolędy, przy poświęceniu mieszkań, przy odwiedzeniu chorego Kościół święty tak nakazuje modlić się kapłanom: Wysłuchaj nas, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wieczny Boże; a racz z nieba przysłać świętego anioła Twego, który by strzegł, zachował, pilnował, nawiedził, bronił wszystkich w tym domu mieszkających. Tę samą błagalną modlitwę zanosi Kościół w czasie nabożeństwa zaraz po Asperges me. Anioł Stróż jest wedle zlecenia Bożego właściwie i ściśle wziąwszy naszą najbliższą i pierwszą instancją we wszystkich sprawach doczesnych i wiecznych; do niego powinniśmy się w pierwszym rzędzie o pośrednictwo zwracać.
Anioł więc jest owym legalnym zastępcą, prawowitym adwokatem od Boga nam danym dla obrony naszych wszystkich życiowych i pozagrobowych interesów.
Z aniołem naszym powinniśmy nieustannie łączność zachować przez nabożeństwo - nie długie, ale regularne; z nim obcować we mszy świętej szczególnie za pomocą krótkich aktów strzelistych; jego się we wszystkim radzić; na jego cześć i intencję od czasu do czasu mszę świętą odprawić albo i dać odprawić: bo Moje imię jest w nim. (
Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła świętego - Katowice 1931)


PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ GRUP PARAFIALNYCH


statystyka

  Adres Parafii
Parafia Rzymskokatolicka
 Podwyższenia Krzyża Świętego
 47–100 Strzelce Opolskie
 ul. Bursztynowa 5
  Telefon

 

tel.(fax.) 774614288

 

 Adres e-mail Parafii

 

strzelcekrzyz@opole.opoka.org.pl

 

 Konto Bankowe Parafii

 

Bank Spółdz. w Krapkowicach
 Oddział w Strzelcach Opolskich
 28 888410302004000108780001

 

 Kancelaria Parafialna

 

  Kancelaria czynna :

poniedziałek,

wtorek,

czwartek,

piątek 

rano od godz. 8.00 do 8.30.

po południu od godz. 16.00 do 17.00.

 


NIECZYNNA: W ŚRODĘ I SOBOTĘ


 

W PRZEDSIONKU KANCELARII MOGĄ PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE DWIE OSOBY

Pilne sprawy kancelaryjne będą załatwiane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
Numer telefonu: 77 461 42 88

 

 Porządek Nabożeństw

Msze św. niedzielne :

     Sobota :1800

 Niedziela :700 ,830 ,1000  ,1115 ,1500

                 1600 (nieszpory)

 

 Msze św. w tygodniu :

   700 i 1800 , przez cały rok

 Porządek Mszy Św. w święta zniesione
Porządek Mszy św.:

 Godz. 700 ; 900 ; 1800 ;

Msza Św. za Roczne Dzieci

 

Msze święte w intencji rocznych dzieci, sprawowane są w każdą II niedzielę  miesiąca  o 1000 .

 

Sakrament pokuty

Spowiedź Święta

Codziennie, przed Mszą Świętą ranną i wieczorną;
W soboty od godziny 1700 do 1800 .

Sakrament Chrztu Świętego
 

 Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą I i III niedzielę miesiąca.   

W soboty poprzedzające te niedziele,
o godz. 16.30 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego, odbywają się nauki przedchrzcielne dla Rodziców i Rodziców Chrzestnych. 
     
      

(informacje)

 Sakrament  Małżeństwa

(najważniejsze informacje)

Nauki przedślubne dla narzeczonych
dla całego dekanatu Strzelce Opolskie odbywają się
w parafii Świętego Wawrzyńca.

Telefon kontaktowy: 77 461 24 42

 

 I  Komunia Święta

 

Spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci, które przygotowują się do
l Komunii świętej, odbędzie się w tym tygodniu, w środę 3 czerwca
o godz. 19.00

 

Uroczystość I Komunii Świętej
odbędzie się po 31 sierpnia 2020 roku.

Uroczystość I Rocznicy Komunii Świętej odbędzie się po 31 sierpnia 2020 roku.

Warunkiem przystąpienia do I-wszej Komunii Świętej jest religijne przygotowanie dziecka przez codzienną modlitwę, uczestnictwo we Mszy Św. szkolnej i niedzielnej wraz rodzicami, udział w katechezie i innych spotkaniach formacyjnych, oraz przedstawienie metryki chrztu dziecka.

 

 Sakrament  Bierzmowania

 

Uroczystość Bierzmowania
odbędzie się po 31 sierpnia 2020 roku.

Aby przystąpić do Sakramentu Bierzmowania należy przedłożyć:
     1. Metrykę Chrztu
     2. Świadectwo o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
     3. W przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
     Ponadto należy uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do sakramentu bierzmowania.

 

Pogrzeb Katolicki

 

    Aby mógł odbyć się pogrzeb katolicki, należy przedstawić świadectwo zgonu, oraz (jeśli to możliwe) zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i Wiatyku (Komunii Św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
     W przypadku, gdy pogrzeb ma się odbyć poza parafią (poza miejscem ostatniego zamieszkania zmarłego) - potrzebna jest zgoda Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego, wystawiona w naszej Kancelarii parafialnej.

 

Dzień Fatimski

 

PROGRAM DNIA FATIMSKIEGO
KAŻDEGO TRZYNASTEGO DNIA MIESIĄCA (PRZEZ CAŁY ROK)

 6.30 - RÓŻANIEC FATIMSKI (CZĘŚĆ PIERWSZA - RADOSNA)
 8.30 - RÓŻANIEC FATIMSKI (CZĘŚĆ DRUGA - ŚWIATŁA)
 7.00 - MSZA ŚWIĘTA Z KAZANIEM
 9.00 - MSZA ŚWIĘTA DLA CHORYCH I OSÓB STARSZYCH (Z BŁOG. LURDZKIM I BŁOGOSŁAW. LEKARSTW) .
12.00 - RÓŻANIEC FATIMSKI (CZĘŚĆ TRZECIA - BOLESNA)
18.00 - MSZA ŚWIĘTA Z KAZANIEM - OD MAJA DO SIERPNIA WŁĄCZNIE MSZA ŚWIĘTA WIECZORNA W DZIEŃ
FATIMSKI O GODZ. 19.00
19.00 - RÓŻANIEC FATIMSKI (CZĘŚĆ CZWARTA - CHWALEBNA)
 

PO RÓŻAŃCU FATIMSKIM PROCESJA ZE ŚWIECAMI (OD MAJA DO PAŹDZIERNIKA).

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO PRZEŻYCIA DNIA FATIMSKIEGO
W DUCHU ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ FATIMSKIEJ

Śpiewnik Fatimski

Litania Loretańska

Wielka Nowenna Fatimska

Wielka Nowenna Fatimska
Modlitwa Wielkiej Nowenny Fatimskiej
Litania do Błog. Franciszka i Hiacynty

 

 Naboż. I Sobót Miesiąca

WYNAGRODZENIE SKŁADANE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

NABOŻEŃSTWO WYNAGRADZAJĄCE
(I-wszych Sobót Miesiąca)