PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

 

zig-zag.prv.pl

 
Widok Kościoła Wnętrze Kościoła Kaplica Miłosierdzia Bożego Św.Faustyna Kowalska Figura
M. Bożej Fatimskiej
Relikwie ś. Franciszka i Hiacynty Ołtarz Relikwii
Jana Pawła II
Święty Antoni Relikwie
św. Ojca Pio
Pomnik
św. Ojca Pio
Grota Matki Bożej Fatimskiej Pomnik Papieża Jana Pawła II Krzyż Misyjny Krzyż Eucharystyczny Krzyż Papieski Krzyż Jubileuszowy Figura
Chrystusa Frasobliwego

 

Jesteś naszym       gościem

 

 Aktualnie na stronie
Teraz na stronie osób on-line
Informacje Diecezjalne
 

    ANDRZEJ CZAJA - BISKUP OPOLSKI
DEKRET NR. 12/2020/A/KNC-K Z DNIA 3.04. 2020 R.

    ANDRZEJ CZAJA - BISKUP OPOLSKI
DEKRET NR. 11/2020/A/KNC-K Z DNIA 30.O3.2020 R.

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20 marca 2020

    LIST PASTERSKI BISKUPA OPOLSKIEGO
NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 2020

    ANDRZEJ CZAJA - BISKUP OPOLSKI
DEKRET NR. 10/2020/A/KNC-K Z DNIA 24.03.2020 R.

    ANDRZEJ CZAJA - BISKUP OPOLSKI
DEKRET NR.7/2020/A/KNC-K Z DNIA 16.03.2020 R.

    KOMUNIKAT BISKUPA OPOLSKIEGO - W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO.

    DYSPENSA OGÓLNA - ANDRZEJ CZAJA - BISKUP OPOLSKI  (5/2020/A/KNC-K)

SŁOWO BISKUPA OPOLSKIEGO W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO.

ZARZĄDZENIE RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Z DNIA 12 MARCA 2020 ROKU

 

 Modlitwa Błagalna
    

   

SUPLIKACJA

ŻAL DOSKONAŁY

 

 Duszpasterstwo Migrantów

Pielgrzymki
 

PARAFIALNA PIELGRZYMKA
SAMOLOTOWA NA SYCYLIĘ

- ODWOŁANA !


    INFORMACJE 

 

Ołtarz Relikwii św. Ojca Pio

 

W każdy poniedziałek, po Mszy Świętej wieczornej o godzinie 18.00 odprawiana jest Nowenna do Świętego Ojca Pio.

Tutaj możesz wpisać swoją prośbę lub podziękowanie
do św. Ojca Pio

Nowenna do Świętego Ojca Pio

SUPLIKACJA DO OJCA PIO
W CZASIE KORONAWIRUSA

 

 

Ołtarz Relikwii św. J. Pawła II
 


Tutaj możesz wpisać swoją prośbę lub podziękowanie
do św. Jana Pawła II

 

Gazetka Parafialna 
Informator Parafialny

Archiwum Gazetki Parafialnej 

Liturgia na dzień dzisiejszy
 Rok liturgiczny
  Ruchome Święta w Kościele

  Tabela świąt ruchomych

  Rok Liturgiczny 2017 / 2018

Śpiewnik
  Śpiewnik "Krokodylek"

  Śpiewnik Fatimski

Modlitwa do św. Michała Archanioła
 Użytkownicy witryny
RODO
 

Ochrona Danych Osobowych

 

 

OKRES WIELKIEGO POSTU

Intencje Mszalne                    Ogłoszenia


WIELKI TYDZIEŃ

    INFORMACJE DUSZPASTERSKIE   


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
W TRAKCIE UROCZYSTOŚCI RELIGIJNYCH
 

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że dla naszego bezpieczeństwa w Mszy świętej lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć jednocześnie nie więcej niż 5 osób, nie licząc służby liturgicznej i kapłanów sprawujących liturgię. Ta liczba uczestniczących nie powinna być przekroczona. Usilnie zachęcamy wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie i wykluczenie rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej nim choroby.

OGRANICZENIA POWYŻSZE OBOWIĄZUJĄ
DO 11 KWIETNIA 2020

W związku z powyższą decyzją i zaleceniem Biskupa Opolskiego odwołane zostają także nabożeństwa:
- Droga krzyżowa - Godzina Miłosierdzia Bożego
- Gorzkie żale - nowenny oraz nabożeństwa
- I Czwartek, I Piątek, I Sobota miesiąca

KANCELARIA PARAFIALNA – ZAMKNIĘTA

 PILNE SPRAWY KANCELARYJNE BĘDĄ ZAŁATWIANE
PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM.
Tel. 77 461 42 88

 


MSZA ŚWIĘTA
TRANSMITOWANA PRZEZ TELEWIZJĘ POLSKĄ
 

    CODZIENNIE:
    RANO - GODZ.7.00 - TVP1
    SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - KRAKÓW - ŁAGIEWNIKI
    WIECZOREM - GODZ.20.00 - TVP3
    JASNA GÓRA - CZĘSTOCHOWA


       APEL DUSZPASTERZY
O ZACHOWANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

 

        Z troski o zdrowie wiernych w obliczu panującej epidemii, w nawiązaniu do zaleceń Konferencji Episkopatu Polski oraz decyzji Biskupa Opolskiego zwracamy się do wszystkich wiernych naszej parafii z gorącym apelem, aby w najbliższych dniach pozostali w swoich domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
Zgodnie z wszystkimi postanowieniami wynikającymi z ostatniego rozporządzenia ministra zdrowia, dla zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, na Mszy św. może być 5 osób ( nie licząc służby liturgicznej i kałanów sprawujących liturgie ). Ta liczba uczestniczących nie powinna być przekroczona. Usilnie zachęcamy wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie i wykluczenie rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej nim choroby.
Bardzo prosimy, aby wierni naszej Parafii, która jest nam tak bliska i droga, w duchu pełnej odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom i przyjęli je z wielką wyrozumiałością, w trosce o zdrowie własne oraz bliźnich. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie wspieramy się wzajemnie serdeczną modlitwą, zawierzając całą wspólnotę Bożej Opatrzności - TRWAJCIE MOCNO PRZY CHRYSTUSIE.
Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i zaleceniem Biskupa Opolskiego, zachęcamy parafian do włączenia się do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30. w intencji ustania epidemii. Modlitwę zakończymy Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00 łącząc się duchowo z Jasną Górą. Z serca wszystkim Wam błogosławimy.

Duszpasterze


Dekret Biskupa Opolskiego
o przebiegu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy
w parafiach Diecezji Opolskiej

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego oraz Wskazań Prezydium KEP odnośnie sprawowania czynności liturgicznych w Wielkim Tygodniu i Oktawie Wielkanocy na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

ZASADY OGÓLNE

Liturgię Świętego Triduum Paschalnego wolno sprawować jedynie w kościołach parafialnych, przy których rezyduje proboszcz.
Do Wielkiej Środy włącznie w liturgii poza celebransem i usługującymi może brać
udział nie więcej niż pięciu wiernych.
Od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do obrzędów Wigilii Paschalnej
włącznie czynności liturgiczne należy sprawować bez udziału ludu (sine populo).
Poza celebransem może w nich uczestniczyć nie więcej niż pięciu usługujących,
którzy mają być pełnoletni.

Z tego też powodu, w tych dniach zawiesza się też adoracje Najśw. Sakramentu.
W czasie obrzędów liturgicznych kościół powinien pozostawać zamknięty.
Od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, czyli od dnia 12 kwietnia br. do odwołania, w obrzędach religijnych może brać udział nie więcej niż pięćdziesiąt osób równocześnie, wliczając w to celebransa i usługujących.
Do proboszczów należy pilne przestrzeganie, by podczas sprawowania kultu Bożego w kościele i jego otoczeniu nie znajdowało się więcej osób niż jest w danym czasie dozwolone.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, Poniedziałek Wielkanocny oraz w II Niedzielę Wielkanocną zaleca się zwiększenia liczby Mszy świętych, by umożliwić jak największej liczbie wiernych uczestnictwo w świątecznej Eucharystii. W naszej parafii będzie, w wyżej wymienionych dniach, dodatkowa Msza św. o godz. 18.00
W mocy pozostaje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej. Zakazane są wszelkie procesje i pokropienia.
W Triduum Paschalne spowiedź możliwa jest jedynie w przypadkach pilnych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.
Do Wielkiej Środy włącznie i od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do odwołania podtrzymuję nakaz codziennego wystawiania Najświętszego Sakramentu na co najmniej godzinę, by umożliwić wiernym, którzy tego pragną, przystąpienie do Komunii świętej także poza Mszą świętą.
Zakazuje się odwiedzin chorych poza niebezpieczeństwem śmierci.

PRZEBIEG WIELKIEGO TYGODNIA l WIELKANOCY

Niedziela Palmowa - Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Błogosławieństwo palm odbywa się podczas Mszy św., bez pokropienia ich wodą.

Wielki Czwartek - Msza krzyżma i Emaus kapłański przeniesione na późniejszy termin.
W kościołach nie buduje się Ciemnicy i nie urządza w niej adoracji. Liturgię kończy Modlitwa po Komunii. Najświętszy Sakrament pozostawia się w tabernakulum.

Wielki Piątek - Adoracja krzyża odbywa się w ten sposób, że jedynie (główny) celebrans oddaje mu cześć przez pocałunek, pozostali przez przyklęknięcie. Następnie, po chwili ciszy, krzyż należy unieść i wobec niego odśpiewać suplikacje. Po zakończonych obrzędach Wielkiego Piątku Najświętszy Sakrament pozostawia się w tabernakulum.
W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zabrania się, jak to jest w zwyczaju, udostępniać wiernym krzyża do adoracji w taki sposób, aby mogli go dotykać czy całować. Krzyż ma być obok ołtarza, a hołd należy mu oddawać poprzez głęboki pokłon bądź przyklęknięcie.

Wielka Sobota - Tam, gdzie zbudowano Boży Grób, zezwala się na krótką adorację
przy nim, bez wystawienia Najśw. Sakramentu.
Zabrania się zwyczajowego poświęcania pokarmów wielkanocnych. Zachęcamy
wiernych, aby przez modlitwę pobłogosławił je ojciec, matka bądź inna wierząca
osoba w rodzinie przed śniadaniem wielkanocnym.
Odpowiedni obrzęd znajduje się w „Drodze do Nieba" (nr 77).

Wigilia Paschalna - Liturgię Wigilii Paschalnej wolno sprawować jedynie w kościołach parafialnych. W Liturgii Światła opuszcza się poświęcenie ognia przed kościołem, a w Liturgii Chrzcielnej poświęcenie źródła chrzcielnego czy wody do pokropienia.
W parafiach, gdzie procesja rezurekcyjna ma zwykle miejsce po zakończeniu obrzędów Wigilii Paschalnej, należy po modlitwie pokomunijnej wystawić Najświętszy Sakrament na ołtarzu, po czym, pomijając procesję, odśpiewać Te Deum i udzielić sakramentalnego błogosławieństwa.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie odprawia się procesji wokół kościoła.

Zachęcamy wiernych do duchowego uczestnictwa w obrzędach Wielkiego Tygodnia poprzez środki masowego przekazu.


 

 

  OKRES WIELKIEGO POSTU

  DROGA KRZYŻOWA

  GORZKIE ŻALE

  RÓŻANIEC

  NIEDZIELA PALMOWA

  WIELKI TYDZIEŃ

  MĘKA PAŃSKA

  ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

  LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

  UCZYNKI POKUTNE:

  - MODLITWA

  - POST

  - JAŁMUŻNA


NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

Ewangelia Św. Mateusza ( Mt 27,11-54 )
Jezusa postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, Ja nim jestem. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił.
A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. ( … ) Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: Którego z tych dwu chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż z Nim! Namiestnik powiedział: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Na krzyż z Nim! Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał: Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie ( … )
Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali Go. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, Król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża! Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Elí, Elí, lemá sabachtháni? To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: Zostaw! Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby Go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie, Ten był Synem Bożym.
 


PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ GRUP PARAFIALNYCH


statystyka

  Adres Parafii
Parafia Rzymskokatolicka
 Podwyższenia Krzyża Świętego
 47–100 Strzelce Opolskie
 ul. Bursztynowa 5
  Telefon

 

tel.(fax.) 774614288

 

 Adres e-mail Parafii

 

strzelcekrzyz@opole.opoka.org.pl

 

 Konto Bankowe Parafii

 

Bank Spółdz. w Krapkowicach
 Oddział w Strzelcach Opolskich
 28 888410302004000108780001

 

 Kancelaria Parafialna

 

   W związku z zaistniałą sytuacją kancelaria parafialna jest czasowo zamknięta.
Pilne sprawy kancelaryjne będą załatwiane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
Numer telefonu: 77 461 42 88

 

 Porządek Nabożeństw

Msze św. niedzielne :

     Sobota :1800

 Niedziela :700 ,830 ,1000  ,1115 ,1500

                 1600 (nieszpory)

 

 Msze św. w tygodniu :

   700 i 1800 , przez cały rok

 Porządek Mszy Św. w święta zniesione
Porządek Mszy św.:

 Godz. 700 ; 900 ; 1800 ;

Msza Św. za Roczne Dzieci

 

Msze święte w intencji rocznych dzieci, sprawowane są w każdą II niedzielę  miesiąca  o 1000 .

 

Sakrament pokuty

Spowiedź Święta

Codziennie, przed Mszą Świętą ranną i wieczorną;
W soboty od godziny 1700 do 1800 .

Sakrament Chrztu Świętego
Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą I i III niedzielę miesiąca.    W soboty poprzedzające te niedziele,
o godz. 1630
w Kaplicy Miłosierdzia Bożego, odbywają się nauki przedchrzcielne
dla Rodziców i Rodziców Chrzestnych. 
     
      

(informacje)

 Sakrament  Małżeństwa

(najważniejsze informacje)

Nauki przedślubne dla narzeczonych
dla całego dekanatu Strzelce Opolskie odbywają się
w parafii Świętego Wawrzyńca.

Telefon kontaktowy: 77 461 24 42

 

 I  Komunia Święta

 

Uroczystość I Komunii Świętej odbędzie się ....... 2020 roku.

Uroczystość I Rocznicy Komunii Świętej odbędzie się ....... 2020 roku.

Warunkiem przystąpienia do I-wszej Komunii Świętej jest religijne przygotowanie dziecka przez codzienną modlitwę, uczestnictwo we Mszy Św. szkolnej i niedzielnej wraz rodzicami, udział w katechezie i innych spotkaniach formacyjnych, oraz przedstawienie metryki chrztu dziecka.

 

 Sakrament  Bierzmowania

 

Aby przystąpić do Sakramentu Bierzmowania należy przedłożyć:
     1. Metrykę Chrztu
     2. Świadectwo o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
     3. W przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
     Ponadto należy uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do sakramentu bierzmowania.

 

Pogrzeb Katolicki

 

    Aby mógł odbyć się pogrzeb katolicki, należy przedstawić świadectwo zgonu, oraz (jeśli to możliwe) zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i Wiatyku (Komunii Św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
     W przypadku, gdy pogrzeb ma się odbyć poza parafią (poza miejscem ostatniego zamieszkania zmarłego) - potrzebna jest zgoda Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego, wystawiona w naszej Kancelarii parafialnej.

 

Dzień Fatimski

 

PROGRAM DNIA FATIMSKIEGO
KAŻDEGO TRZYNASTEGO DNIA MIESIĄCA (PRZEZ CAŁY ROK)

 6.30 - RÓŻANIEC FATIMSKI (CZĘŚĆ PIERWSZA - RADOSNA)
 8.30 - RÓŻANIEC FATIMSKI (CZĘŚĆ DRUGA - ŚWIATŁA)
 7.00 - MSZA ŚWIĘTA Z KAZANIEM
 9.00 - MSZA ŚWIĘTA DLA CHORYCH I OSÓB STARSZYCH (Z BŁOG. LURDZKIM I BŁOGOSŁAW. LEKARSTW) .
12.00 - RÓŻANIEC FATIMSKI (CZĘŚĆ TRZECIA - BOLESNA)
18.00 - MSZA ŚWIĘTA Z KAZANIEM - OD MAJA DO SIERPNIA WŁĄCZNIE MSZA ŚWIĘTA WIECZORNA W DZIEŃ
FATIMSKI O GODZ. 19.00
19.00 - RÓŻANIEC FATIMSKI (CZĘŚĆ CZWARTA - CHWALEBNA)
 

PO RÓŻAŃCU FATIMSKIM PROCESJA ZE ŚWIECAMI (OD MAJA DO PAŹDZIERNIKA).

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO PRZEŻYCIA DNIA FATIMSKIEGO
W DUCHU ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ FATIMSKIEJ

Śpiewnik Fatimski

Litania Loretańska

Wielka Nowenna Fatimska

Wielka Nowenna Fatimska
Modlitwa Wielkiej Nowenny Fatimskiej
Litania do Błog. Franciszka i Hiacynty

 

 Naboż. I Sobót Miesiąca

WYNAGRODZENIE SKŁADANE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

NABOŻEŃSTWO WYNAGRADZAJĄCE
(I-wszych Sobót Miesiąca)